ƏSAS SƏHİFƏ        XƏBƏRLƏR        FOTO QALEREYA        HAQQIMIZDA        ƏLAQƏ

FAYDALI  KEÇİDLƏR
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəsmi veb saytı
http://www.mct.gov.az
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmi veb saytı
http://www.tqdk.gov.az
Azərbaycan Respublikasının rəsmi portalı
http://www.azerbaijan.az
Elektron Hökumət portalı
http://www.e-gov.az
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəsmi veb saytı
http://www.edu.gov.az
Azərbaycanın virtual xəritəsi
http://www.gomap.az

Kredit sistemi

Kredit sistemi

ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN ƏSASNAMƏSİNİN
TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
 
 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
 
QƏRARA ALIR:
 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Qanununa uyğun olaraq, orta ixtisas təhsil müəssisələrinin Əsasnaməsi təsdiq edilsin(əlavə olunur).
 
 
F.Quliyev
Azərbaycan Respublikasının
Baş nazirin vəzifəsini icra edən
Bakı şəhəri, 30 mart 1995-ci il 
№ 73

  
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin
1995 –ci il 30 mart tarixli 73 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 
 
Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin əsasnaməsi
 
I Bölmə
 
Orta ixtisas təhsili müəssisəsi (texnikum, orta ixtisas məktəbi və s.), onun vəzifələri
 
1.      Azərbaycan Respublikasında orta ixtisas təhsili müəssisəsi hüquqi şəxs statusuna malik orta ixtisas təhsili proqramlarını həyata keçirən tədris müəssisəsidir.
2.      Orta ixtisas təhsili müəssisəsi Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununa, ona müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasında qəbul olunmuş digər qanunvericilik aktlarına, bu əsasnaməyə və özünün Nizamnaməsinə uyğun fəaliyyət göstərir. Orta ixtisas təhsili müəssisələri və onların filialları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydada yaradılır, qeydiyyata alınır, yenidən təşkil olunur və ləğv edilir.
3.      Təşkilatlar hüquq formasına görə dövlət və qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri yarada bilərlər. Dövlət orqanları, Azərbaycanın və xarici ölkələrin dövlət və qeyri dövlət müəssisələri, təşkilatları, cəmiyyətləri, idarələri, habelə Azərbaycan və xarici ölkə vədəndaşları orta ixtisas təhsili müəssisəsi təsisçisi ola bilərlər.
Qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri maarifçilik və xeyriyyəçilik niyyəti ilə yaradılır və şəxsi qazanc məqsədi güdmür. Təsisçilərlə təhsil müəssisələri arasında münasibətlər təhsil qanunvericiliyinə müvafiq müqavilələr əsasında qurulur.
 4.      Orta ixtisas təhsili müəssisəsi təhsil, tərbiyə və mədəniyyət mərkəzi kimi aşağıdakı əsas vəzifələri yerinə yetirir:
-                    Hər bir şəxsin intellektual, mədəni və mənəvi inkişafı, orta ixtisas təhsili alma və ixtisasartırma tələblərinin ödənilməsi;
-                    Pedaqoji kadırların attestasiyasının keçirilməsi;
-        mədəni-maarifçilik, nəşriyyat, maliyyə-iqtisadi, təsərrüfat, tədris-istehsalat, komersiya fəaliyyətinin və xarici əlaqələrin təmin edilməsi;
5.      Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin filialları, şöbələri; fənn birləşmə komissiyaları, təcrübə təsərrüfatları, tədris teatrları və digər bölmələri ola bilər.
Orta ixtisas təhsili müəssisəsi tərkibində və onun nəzdində bilavasitə profilə uyğun istehsalat və digər xarakterli (tədris, təlim, tərbiyə və s.) müəssisə və təşkilatlar fəaliyyət göstərə bilər.
6.      Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin struktur bölmələrinin (filiallardan başqa) yaradılması, dəyişdirilməsi və ləğv edilməsi, orta ixtisas təhsili müəssisəsinin Nizamnaməsi müvafiq olaraq özü tərəfindən həyata keçirilir və bu haqda təsisçiyə məlumat verilir.
Orta ixtisas təhsili müəssisəsi tərkibində və onun nəzdində müxtəlif pillədən olan tədris müəssisələri (ümum təhsil, peşə məktəbləri və peşə liseyləri) yaradıla bilər. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin qeyd olunan qurumları Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada yaradılır və bu müəssələrin vəsaiti hesabına maliyyələşdirlir.
7.       Orta ixtisas təhsili müəssisələri öz aralarında sazişlər bağlamaq, elmi-istehsalat və digər müəssisə, təşkilat və idarələrin iştirak etdiyi tədris-tərbiyə komplekslərində birləşmək və tədris-elm-istehsalat birlikləri və assosasiyalarına daxil olmaq hüququna malikdirlər. Hüquqi şəxs statusuna malik tərkib hissəsi olan orta ixtisas təhsili müəssisəsi vahid orta ixtisas təhsili müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərir.
8.      Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin vahid tədris-elm-istehsalat kompleksində fəaliyyət göstərməsi aşağıdakılarla təmin edilir:
-        Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin struktur bölmələrinin tələbələrinin və dinləyicilərinin təhsilində və tədris prossesinin təşkilində mütləq iştirak edirlər
-         Struktur bölmələri orta ixtisas təhsili müəssisəsinin pedaqoji şurasının eləcə də kompleks və rəhbərliyin qərarlarını yerinə yetirirlər.
-         Tədris-elm-istehsalat kompleksi daxilində təşkilatı və hüquqi münasibətlərin konkret forması və məzmunu orta ixtisas təhsili müəssisəsinin Nizamnaməsi ilə müəyyən olunur.
9.      Orta ixtisas təhsilini orta ixtisas məktəbləri, texnikumlar, kolleclər və s.təhsil müəssisələri həyata keçirirlər.
Orta ixtisas məktəbi əsasən qeyri-istehsal sahəsi üçün kadrlar hazırlayır və təmayüllərinə uyğun olaraq pedaqoji tibbi, mədəni-maarif, incəsənət və s. sahələrə bölünürlər. Texnikumlar əsasən sanəye, inşaat, kənd təsərüffatı və digər sahələr üçün orta təbəqəyə aid mütəxəssislər hazırlayırlar.
Kolleclər ümumtəhsil, orta ixtisas və ali məktəb təhsilinin ələqaləndirilməsini həyata keçirən təhsil müəssisəsidir.
10. Dövlət orta ixtisas təhsili müəssisəsinin adı onun yaradıcılığı, yaxud yenidən təşkil olunduğu zaman verilir və lazım gəldikdə, təsisçinin təklifi ilə respublika Nazirlər Kabineti tərəfindən dəyişdirilir.
 
II Bölmə
 
Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul
 
11.  Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları dövlət və qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələrində pullu və pulsuz təhsil almaq hüququna malikdirlər. Qeyri-dövlət təhsil müəssisələrdə ödəniş haqqının miqdarı hər tədris ilində tədris müəssisəsiin Şurası tərəfindən müəyyən edilir.
      Azərbaycan Respublikasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul dövlət tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada həyata keçirilir.
12.  Orta ixtisas təhsili müəssisəsi müəyyən olumuş qaydada qəbulun həcmini və struktoruu öz Nizamnaməsinə müvafiq olaraq müəyyən edib, təsisçinin təsdiqinə təqdim edir.
13. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinə əsas və ümumi orta təhsili olan, peşə məktəbi və peşə litsey təhsili vətəndaşlar şəxsi ərizələrinə görə orta ixtisas proqramlarını mənimsəyə bilmək imkanlarını yoxlamaq üçün aparılan qəbul imtahanlarının nəticəsinə görə qəbul olunurlar. Müsabiqə olan halda ən bacarıqlı və hazırlıqlıların qəbul olunması təmin olunmalıdır.
     Əsas təhsili başa vurduqdan sonra orta ixtisas təhsili müəssisələrinə daxil olmuş vətəndaşlar orta ixtisas təhsili ilə yanaşı ümumi orta təhsil də alırlar.
14. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinə abituruyentlərin sənədlərinin qəbulu, imtahanların keçirilməsi və tələbələr sırasına daxil olmaq müddəti mövcud qanunvericiliyə müvafiq olaraq müəyyən edilir.
 Qeyri-dövlət orta ixtisas müəssisələri özlərinin müvafiq istiqamət (ixtisas) üzrə təhsil vermək hüququnu sübut edən dövlət sənədi ilə abituriyentləri tanış etməyə borcludurlar.
 
III Bölmə
 
Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin fəaliyyəti
 
15. Orta ixtisas təhsili müəssisəsilərinin sturukturlarından asılı olaraq müxtəlif – peşə ixtisas təhsili, texniiki – peşə, orta ixtisas təhsili, ixtisas artırma və kadrların yenidən hazırlanması proqramları həyata keçirilə bilər.
16. Mütəxəssislərin hazırlanması və yenidən hazırlanması istiqamətləri (ixtisasları) orta ixtisas təhsili müəssisəsinə verilən dövlət sənədi ilə müəyyən edilir və orta ixtisas təhsili müəssisəsinin Nizamnaməsində əks olunur.
   Orta ixtisas təhsili müəssisəsi dövlətin icazə verdiyi orta baza proqramları çərçivəsində idarə, müəssisə və fiziki şəxslərlə müqavilə əsasında əlavə pullu təhsil xidmətləri göstərə bilər.
17. Orta ixtisas təhsili müəssisəsi təhsil prosesinin məqsədyönlü təşkili, tədrisin forma, metod və vasitələrinin secilməsi yolu ilə təhsil alanlara peşə təhsil proqramlarının mənimsəmələri üçün zəruri şərait yaradır.
Antihumanist, insanların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olan təhsil metodlarından istifadə olunması qadağandır.
18. Fərdi təhsil alanlar üçün baza proqramlarının tədris planlarını əvvəlki hazırlıq səviyyələri və bacarıqları nəzərə alınmalıdırlar. İxtisas təhsili müəssisəsi
Təsisçi ilə birgə hazırlayır və Təhsil Nazirliyinə təqdim edir.
       Tədris proqramını və müvafiq ixtisasa olan tələblərin fərdi təhsil planı (qrafiki) dərin hazırlıqla yanaşı, təhsilin qısaldılmış müddətə başa çatmasını da təmin edə bilər.
        Tədris ili, bir qayda olaraq sentyabrın 1- də başlayır və həmin istiqamətin (ixtisasın) tədris planına uyğun olaraq başa çatır.
19. Tədris ilinin ümumi davam etmə müddəti 35-40 həftədir. Əyani və axşam təhsil alan tələblər üçün, tədris ili ərzində iki dəfədən az olmayaraq, ümumi müddəti 7-10 həftəlik olan tətillər müəyyən edilir.
20. Orta ixtisas təhsili müəssisələrində tədris məşğələlərinin (dərslərin) aşağıdakı  əsas növləri müəyyənləşdirilir: mühazirə, məşğələ, seminar, praktik məşğələ, laboratoriya işi, yoxlama işi, kollokvium, müstəqil iş, praktika, kurs layihəsi (kurs işi), diplom layihəsi (diplom işi).
21. Dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələrinin əyani təhsil alan tələbələri müəyyən olunmuş qaydada və məbləğdə dövlət təqaüdü və yaxud müəssisələrin, idarələrin, təşkilatların təqaüdünü alırlar. Təhsildə xüsusi fərqlənən tələbələrə müəyyən olunmuş qaydada, hər bir orta ixtisas məktəbi və ya təsisçinin təyin etdiyi adlı təqaüd verilə bilər.
      Qeyri – dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələrinə və dinləyicilərinə bu müəssisələrin rəhbərliyinin, idarə, müəssisə və təşkilatların müəyyən etdiyi miqdarda təqaüd verilə bilər.
22. Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin təhsili humanist xarakterindən, ümumbəşəri dəyərlərindən irəli gələn tərbiyə vəzifələri tələbə və müəllimlərin birgə tədris, yaradıcı istehsalat və ictimai fəaliyyəti ilə yerinə yetirilir.
23. Orta ixtisas təhsili müəssisələrində dünya standartlarına müvafiq olan dövlət təhsil standartları tətbiq edilir.
      Dövlət standartları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş xüsusi Əsasnamələrlə müəyyən edilir və həyata keçirilir.
24. Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin təhsil proqramları aşağıdakı formalarda həyata keçirilir: əyani(gündüz), axşam, qiyabi həmin formaların birləşdirilməsi və eksternat. Əyani (gündüz) təhsil aparıcı rol oynayır.
       Hər hansı bir formada mütəxəssis hazırlığı üzrə ixtisasları siyahısı Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir.
25. Eksternat yolu ilə təhsil alan şəxs cari və yekun attestasiyadan keçdikdən sonra dövlət orta ixtisas təhsil müəssisəsinin diplomunu ala bilər.
26. Orta ixtisas təhsili müəssisəsi öz məzunlarına orta ixtisas təhsili haqqında diplom verir. Diploma əlavə tədris edilmiş bütün fənlərin siyahısı onların tədris edildiyi saatların miqdarı və uyğun imtahanlardan alınmış qiymətlər göstərilir. İmtahan qiymətlərinin ən azı 75%-i “əla”, qalanları isə yalnız “yaxşı” olan, dövlət imtahanı və diplom müdafiəsindən “əla” qiymət alan məzunlar fərqlənmə diplomu alırlar.
27. Təhsil alanların bilik, bacarıq və vərdişləri aşağıdakı qiymətlərlə müəyyən edilir: “əla”, “yaxşı”, “kafi”, “qeyri-kafi”, “məqbul”, “qeyri-məqbul”.
Qiymətlər imtahan və yoxlama vaxtı yazılır.
28. Diplomda mütəxəssisin peşə fəaliyyətini əks etdirən xasiyyətnaməsinə uyğun ixtisası göstərilir.
29. Orta ixtisas təhsili haqqında diplom formalarının dövlət nümunələri müəyyən olunmuş qaydada Təhsil Nazirliyi tərəfindən hazırlanır və Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir. 
IV Bölmə
 
Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin idarə olunması
 
30. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti və Təhsil Nazirliyi orta ixtisas təhsili sistemini idarə edən başlıca subyektlərdir. Yerli dövlət idarə orqanları öz səlahiyyətləri çərçisində ərazilərdə yerləşən orta ixtisas təhsili müəssisələrinin maddi-texniki bazasını möhkəmləndirməkdə, təsərrüfat və təchizatını təmin etməkdə iştirak edə bilərlər.
Yerli dövlət idarə orqanları orta ixtisas təhsil müəssisələrini idarə olunması ilə əlaqədar məsələlərə müdaxilə etmirlər.
31. Orta ixtisas təhsili müəssisələri təhsil qanunvericilərinə, xüsusi normativ aktlara, müəssisə haqqında qanuna və bu Əsasnaməyə müvafiq olan Nizamnamə əsasında idarə olunur. Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin təsisçiləri, təhsilin dövlət standartlarına müvafiq qurulmasına məsuliyyət daşıyırlar. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin fəaliyyəti nəticəsində əldə edilən gəlirdən təhsil müəssisəsində daha da inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə istifadə olunur. Təhsilin maddi-texniki bazası genişləndirilir, təlim stimullaşdırılır, təkmilləşdirilir, təhsil alanların və müəllimlərin sosial-iqtisadi mənafeləri daha dolğun təmin edilir. Orta ixtisas təhsili müəssisələri ilə əlaqələr, o cümlədən xarici əlaqələr genişləndirilir, əldə olunan gəlirdən şəxsi qazanc məqsədilə istifadə olunmasına icazə verilmir.
32. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin Nizamnaməsi onun ali orqanında (pedaqoji şurasında) qəbul olunur və təsisçi tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra Təhsil Nazirliyində qeydiyyata alınır. Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ümumi rəhbərliyi həmin müəssisənin direktorunun sədr olduğu və müəyyən olunmuş qaydada yaradılmış seçkili orqan –Pedaqoji Şura həyata keçirir. Pedaqoji Şuranın tərkibinin seçilmə qaydası, onun hüquq vəzifələri Təhsil Nazirliyi tərəfindən dövlət ixtisas təhsili müəssisələri üçün təsdiq edilmiş vahid Əsasnaməyə əsasən müəyyən olunur.
34. Orta ixtisas təhsili müəssisənin fəaliyyətinə rəhbərlik bilavasitə direktor tərəfindən edilir. Direktor Təhsil Nazirliyinin təsdiq etdiyi nümunəvi qaydaları özündə əks etdirən orta ixtisas təhsili müəssisəsinin Nizamnaməsinə müvafiq olaraq 5 il müddətinə (iki müddətdən artıq olmayaraq) seçilir və özünü doğrultmadığı halda geri çağırılır.
Direktorla müəssisənin Pedaqoji Şurası arasında səlahiyyətlərin bölünməsi “Pedaqoji Şuralar haqda Əsasnamə” və orta ixtisas təhsili müəssisəsinin Nizamnaməsi ilə müəyyən olunur.
35. Direktor öz səlahiyyətlərinin bir qisminin icrasını öz müavinlərinə və Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin digər işçilərinə verə bilər. O, özünün bu haqda qərarını əmrlə rəsmiləşdirir, müəssisənin Pedaqoji Şurasında elan edir və Təsisçiyə bildirir.
36. Şöbəyə kifayət qədər pedaqoji staj və səriştəsi yüksək səviyyəli nailiyyətləri və göstəriciləri olan və həmin şöbədə hazırlanan ixtisaslar (və ya ixtisas) üzrə mütəxəssislərdən mövcud qaydada müdir təyin olunur.
37. Fənn birləşmə komissiyasının işi Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş Əsasnamə və orta ixtisas təhsili müəssisəsinin Nizamnaməsinin müvafiq tələbləri əsasında qurulur.
 
V Bölmə
 
Orta ixtisas təhsilinin dövlət standartları
 
38. Həmin standartlar aşağıdakıları müəyyənləşdirir:
-         orta ixtisas təhsili sahəsində əsas anlayışları;
-        orta ixtisas təhsili sisteminin strukturu, orta ixtisas təhsili haqqında sənədləri;
-        orta ixtisas təhsili üzrə əsas təhsil proqramlarına verilən ümumi tələbləri;
- orta ixtisas təhsili müəssisələri tələbələrinin tədris yüklərinin ümumi normativləri;
- orta ixtisas təhsilinin məzmununun müəyyənləşdirilməsində orta ixtisas təhsili müəssisəsinin müstəqilliyini;
- standartın tələblərinə əməl olunmasında dövlət nəzarətinin qaydalarını;
- orta ixtisas təhsili istiqamətləri və ixtisaslarının siyahısını;
- orta ixtisas təhsili məzunlarının hazırlığının konkret istiqamətlərini və ixtisaslar üzrə məcburi minimum məzmunu və səviyyəsinə verilən ümumi tələbləri.
39. Azərbaycan Respublikası ərazisində bütün orta ixtisas təhsili müəssisələri üçün həmin standarta əməl olunması məcburidir.
40. Orta ixtisas təhsili əsas, orta və texniki peşə təhsili bazasında, dövlət orqanları tərəfindən akkreditasiyadan keçmiş bu standartın tələblərinə cavab verən, məlumatlarına təhsilin sonunda orta ixtisas təhsili haqqında dövlət sənədi verən təhsildir.
41. Orta ixtisas təhsilinin əsas təhsil proqramı konkret orta ixtisas təhsili müəssisəsində tədris təcrübəsi və məzunların ixtisas hazırlığının attestasiyasından keçirilməsi də daxil olmaqla təhsilin məzmunu müəyyənləşdirən sənəddir.
42. Orta ixtisas təhsili haqqında dövlət sənədi tədris proqramlarını yerinə yetirildiyini təsdiq edən, orta ixtisas təhsili müəssisəsi tərəfindən verilən, növbəti pillədə təhsili davam etdirməyə və alınan ixtisas üzrə peşə fəaliyyətinə hüquq verən sənəddir.
43. Təhsilin normativ müddəti əsas, orta və ya texniki peşə təhsili bazasından standart uyğunlaşdırılmış orta ixtisas proqramlarının əyani formada mənimsənilməsinin müddətləridir. Normativ tədris müddəti ixtisasların xüsusiyyətlərindən asılı olaraq əsas təhsil bazasından 3 il 10 ay, orta və ya texniki peşə təhsil bazasından 1 il 10 ay-2 il 10 aydır.
44. Mütəxəssis hazırlığı üzrə əsas təhsil proqramına və ümumi humanitar təbiət elmləri, ixtisas istiqaməti üzrə peşəyönümü fənləri və ixtisaslar üzrə peşə hazırlığının elmi, texniki və mədəni sahələrini əhatə edən fənlərin tədrisi daxildir.
45. Orta ixtisas təhsili müəssisələri   məzunlarına orta ixtisas təhsili haqqında verilən dövlət sənədi bu standart üzrə peşə hazırlığı səviyyəsində və peşə fəaliyyəti dairəsində işləmək və təhsilin davam etdirmək imkanı verir. 
46. Orta ixtisas təhsilinin peşə təhsili proqramında aşağıdakı məcburi fənlər bölümü nəzərdə tutulur:
a)      humanitar və sosial-iqtisadi fənlər bloku;
b)      ümumtəhsil fənlər bloku (əsas təhsil bazası üçün);
c)      ümumpeşə və ixtisas fənləri bloku;
47. Orta ixtisas peşə təhsili proqramına məcburi daxil edilən fənlərlə yanaşı fakültativ fənlər də daxil edilir.
48. Orta ixtisas təhsili müəssisələri məzunlarının yekun dövlət ixtisas attestasiyası dövlət imtahanı, diplom layihəsi və ya diplom işi formasında həyata keçirilir.
49. İkinci orta ixtisas təhsili alınması Təhsil Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi şərtlər üzrə həyata keçirilir.
50. Bir təhsil proqramından digər təhsil proqramına keçməklə təhsil davam etdirilməsi qaydası Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyindən müəyyənləşdirir.
51. Əyani təhsil alan tələbələrin həftəlik auditoriya tədris yükünün maksimum həcmi 36 saatdan az olmamalıdır.
52. Axşam təhsil alan tələbələrin həftəlik maksimum auditoriya tədris yükü 16
saatdan az olmamalıdır.
53. Qiyabi təhsil formasında tələbənin müəllimlə il ərzində məşğələ saatlarının həcmi 180 saatdan az olmamalıdır.
54. Bir akademik saat 45 dəqiqədir.
55. Orta ixtisas təhsili müəssisələrində tədrisin məzmunu regional komponentlər və ayrı-ayrı tədris müəssisələrində onun həyata keçirilməsi də daxil olmaqla tədris fənlərinin təhsil proqramları üzrə müəyyən edilir. Təhsil proqramları tədris müəssisələrində mütəxəssislər tərəfindən tərtib edilə bilər. Fənlər üzrə tədris proqramlarında hazırkı standartın tələbləri, fənnə uyğun elmin sistemli kursunu əhatə edilir.
56. Təhsil proqramları tədris müəssisələrində mütəxəssislər tərəfindən tərtib edilə bilər. Fənnlər üzrə tədris proqramlarında hazırkı standartın tələbləri, fənnə uyğun elmin sistemli kursunun əhatə edir. Təhsil proqramları müəyyən edilmiş qaydada Respublika Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir.
57. Bu standartın tələblərinə əməl olunmasına dövlət nəzarətinin təşkili Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən yerinə yetirilir.
58. Orta ixtisas təhsili istiqamətləri və ixtisaslarının siyahısı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tərtib olunur və Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.
59. Orta ixtisas təhsili istiqamətləri və ixtisasları üzrə məzunların biliyinə və hazırlıq səviyyəsinə verilən ümumi tələbələr hər bir istiqamət və istiqamət və ixtisas üzrə dövlət təhsil standartları ilə müəyyən edilir. 
 
VI Bölmə
 
Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin tələbələri, dinləyiciləri və işçiləri
 
60. Qəbul imtahanlarında uğur qazanmış, müsabiqədən keçmiş, orta ixtisas təhsili müəssisələrinin direktorunun əmri ilə təhsilə başlayan şəxs tələbə adlanır. Tələbəyə tələbə bileti və qiymət kitabçası verilir.
61. Orta ixtisas təhsili müəssisələrində tələbələrin və digər təhsil alanların hüquq vəzifələri orta ixtisas təhsili müəssisəsinin Nizamnaməsi ilə müəyyən olunur.
62.  Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin tələbəsi elmin, texnikanın, mədəniyyətin müasir səviyyəsinə uyğun bilik əldə etmək; hər növ tədris məşğələlərində iştirak etmək; orta ixtisas təhsili fəaliyyətinə aid ən vacib məsələlərin müzakirəsində və həddində iştirak etmək; kitabxanalardan, informasiya fondlarından, müalicə bölmələrindən, hesablama mərkəzlərindən, tədris və tədqiqat laboratoriyalarından pulsuz istifadə etmək; konfranslarda, simpoziumlarda iştirak etmək; öz işlərini nəşrə təqdim etmək; qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada orta ixtisas təhsili müəssisəsi rəhbərliyinin tələbələrə və şəxsən özünə aid olan əmr və sərəncamları ilə razı olmadıqda onlardan yuxarı təşkilatlara şikayət etmək hüququna malikdir.
63. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin tələbələri təhsil tələblərini yerinə yetirməyə borcludurlar. Onlar Nizamnamə tələblərinin yerinə yetirməli və daxili qayda-qanuna etməlidirlər.
64. Tədris planlarını yerinə yetirmədikdə, Təhsil Qanunu, Əsasnamə və oxuduğu orta ixtisas təhsili müəssisəsinin Nizamnaməsində nəzərdə tutulan qaydaları pozduqda tələbəyə məktəbdən xaric olunmaq da daxil olmaqla intizam təsiri ölçüləri tətbiq edilə bilər.
Orta ixtisas təhsili müəssisələrindən xaric edilmə, bərpa olunma və müxtəlif köçürmə Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş qaydalara uyğun həyata keçirilir.
65.              Orta ixtisas təhsili müəssisələrində pedaqoji işçilər, mühəndis-texniklər, inzibati işçilər, istehsalat işçiləri, köməkçi personalı və digər vəzifələr nəzərdə tutulur.
66. Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin pedaqoji işçilər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada altı saatlıq iş günü, qısaldılmış iş həftəsi və uzadılmış ödənişli məzuniyyət almaq hüququna malikdirlər. Müəllim heyətinin ümumi dərs yükünün miqdarı müvafiq qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunur.
67. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin işçiləri orta ixtisas təhsili müəssisəsinin rəhbər orqanlarına seçilmək və seçmək; orta ixtisas təhsili müəssisəsinin fəaliyyətinə aid ən vacib məsələlərin müzakirəsində və həllində iştirak etmək; kitabxanalardan .informasiya fondlarından, müəssisəsinin tədris; elmi, sosial məişət; müalicə və digər bölmələrin xidmətindən istifadə etmək; qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada orta ixtisas təhsili müəssisəsi rəhbərliyinin əmr və sərəncamları ilə razı olmadıqda onlardan şikayət etmək hüququna malikdirlər.
68. Orta ixtisas təhsili müəssisəsi müəllimlərinin və işçilərinin, tədris prosesinin yüksək səviyyəsini təmin edən və özlərinin fərdi xüsusiyyətlərinə daha yaxından cavab verən tədris metodu və vasitələrini seçmək hüququ vardır. Onlar tələbələrdə müstəqillik və təşəbbüskarlıq, yaradıcılıq bacarığı inkişaf etdirməli, orta ixtisas təhsili müəssisəsinin Nizamnaməsinə riayət etməlidirlər.
69. Orta ixtisas təhsili müəssisəsi işçiləri təhsil, metodika, tərbiyə işlərindəki, Nizamnamədə nəzərdə tutulan digər fəaliyyətlərindəki nailiyyətlərinə görə müxtəlif formada maddi və mənəvi cəhətdən rəğbətləndirilə bilərlər.
71. Ştatların ixtisarı ilə əlaqədar rəhbərliyin təşəbbüsü ilə müəllimin işdən azad edilməsinə ancaq dərs ilinin sonunda icazə verilir.
72. Orta ixtisas məktəblərində siyasi partiya və ictimai-siyasi hərəkatların strukturlarının yaradılmasına və fəaliyyət göstərməsinə icazə verilmir.
 
 VII Bölmə
 
Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin fəaliyyətinə nəzarət
 
73. Orta ixtisas təhsili müəssisəsində tədrisin keyfiyyətinə nəzarət orta ixtisas təhsili sahəsində vahid dövlət siyasətinin təmin olunmasına, mütəxəssis hazırlanmasının keyfiyyətinin artırılmasına, orta ixtisas məktəbinin büdcə maliyyələşdirilməlinin səmərəli istifadəsinə yönəldilmişdir. Təhsil Nazirliyi mülkiyyət formasından asılı olmayaraq orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil qanunvericiliyinin icrasına nəzarət edir.
Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin fəaliyyətlərinin vahid qiymətləndirməsi sisteminə aşağıdakılar daxildir:
- İstiqamətlər (ixtisaslar) üzrə mütəxəssis hazırlanmasına mahiyyətinin, səviyyəsinin və keyfiyyətinin təhsil uyğun olmasının müəyyən edilməsi məqsədi ilə orta ixtisas təhsili müəssisələrinin Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydada dövlət attestasiyası;
- Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin statusunun, həyata keçirilən peşə təhsili proqramlarının dövlət attestasiyası nəticələrinə görə Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydada aparılan dövlət akkreditasiyası;
- Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin Azərbaycan, xarici və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ictimai akkreditasiyası.
74.             Orta ixtisas təhsili müəssisəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi və müəssisə Nizamnaməsi tələblərinin icra edilməsinə, təhsil və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə bilavasitə nəzarəti öz səlahiyyəti çərçivəsində Təhsil Nazirliyi və təsisçi həyata keçirir.
 
VIII Bölmə
 
Orta ixtisas peşə təhsili sisteminin iqtisadiyyatı
 
75. Dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələrinin maliyyələşdirilməlinin əsas mənbəyi büdcə vasitəsidir.
Qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri toplanmış daxili vəsait hesabına maliyyələşdirilir.
Orta ixtisas təhsilinin maliyyələşdirilməsi üçün nazirliklər, müəssisələr, idarə və təşkilatların, habelə ayrı-ayrı vətəndaşların müqavilə əsasında kadr hazırlığı, ixtisasartırma və yenidən kadr hazırlığı üçün ayırdıqları vəsait; orta ixtisas təhsili müəssisələrinin müxtəlif növ fəaliyyəti (tədris, istehsal və s.) və xidmətlər müqabilində əldə etdikləri gəlir; Azərbaycan və xarici ölkələrin dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrini, təşkilatları, cəmiyyətləri, idarələrinin, habelə vətəndaşların könüllü ayırmaları hesabına əldə olunan vəsait.
76. Təhsil üçün ayrılmış büdcə vəsaiti və təhsil müəssisələrinə müxtəlif mənbələrdən toplanmış vəsaitlər toxunulmazdır.
77. Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin maddi-texniki bazasını binalar, tədris-kliniki bazalar, əczaxanalar, torpaq sahələri, maşın və avadanlıqlar, qurğular və laboratoriyalar, tədris-təsərrüfat, nəqliyyat vasitələri və başqa qiymətli təchizat vasitələri təşkil edir.
78. Orta ixtisas təhsili müəssisəsi nazirlik, idarə və təşkilatlar tərəfindən tədris, istehsal xidmətləri və kadr hazırlığı müqabilində verilmiş maşın və avadanlıq, nəqliyyat vasitələri, torpaq sahələri və qəbul etmək hüququna malikdirlər.
79. Dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri işçilərinin əmək haqqının minimum miqdarı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə təmin edilir.
Qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələrində əmək haqqı dövlətin təyin etdiyi minimumdan az olmayaraq tədris müəssisəsinin müəyyən etdiyi qaydada ödənilir.
 
IX Bölmə
 
Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin beynəlxalq fəaliyyəti
 
80. Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin xarici əlaqələri və beynəlxalq əməkdaşlığı Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi əsasında həyata keçirilir.
81. Orta ixtisas təhsili müəssisələri, təşkilatları və qurumları ilə, habelə beynəlxalq təşkilat və müəssisələrlə müstəqil surətdə birbaşa əlaqəyə girmək, təcrübə və kadr hazırlığı mübadiləsi aparmaq, birgə proqramlar həyata keçirmək, beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmək və əməkdaşlığın başqa formalarını həyata keçirmək hüququna malikdirlər.
82. Xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycan orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil almaları ixtisas artırmaları dövlətlərarası razılaşmalar. Təhsil Nazirliyi ilə xarici ölkələrin müvafiq orqanları arasındakı razılaşmalar, habelə orta ixtisas təhsili müəssisəsinin xarici təhsil müəssisələri, təşkilatları ilə bağlanan müqavilələr və fərdi müqavilələr və fərdi müqavilələr əsasında həyata keçirilir.
 Azərbaycan Respublikasında təhsil alan əcnəbilərin təhsil sahəsində hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquq və vəzifələri ilə eynidir.
 
X Bölmə
 
Hesabat və uçot
 
83. Orta ixtisas təhsili müəssisəsi öz işinin nəticələrinin cari və mühasibat uçotunu həyata keçirir, qəbul olunmuş formada statistik və mühasibat uçotunu aparır, təsisçiyə və ictimaiyyətə vəsaitin daxil olması və xariclənməsi haqda illik hesabat təqdim edir.
 
V cAzərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 14 yanvar tarixli 7 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir
 1 nömrəli əlavə
Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi
 
1. Ümumi müddəalar
 
1.1. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq hazırlanmışdır və tabeliyindən, mülkiyyət növündən və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, respublika ərazisində yerləşən bütün orta ixtisas təhsili müəssisələrinin fəaliyyətini tənzimləyir.
1.2. Bu Nümunəvi Nizamnamə hər bir orta ixtisas təhsili müəssisəsi üçün fərdi nizamnamənin hazırlanmasında əsas hesab olunur.
1.3. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin nizamnaməsi təhsil müəssisəsinin pedaqoji şurası tərəfindən qəbul olunur və təsisçisi (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təsdiq etdiyi nizamnamələr istisna olmaqla) tərəfindən təsdiq edilir. Bələdiyyə və özəl orta ixtisas təhsili müəssisələrinin nizamnamələri Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəyi əsasında təsisçilər tərəfindən təsdiq edilir.
1.4. Orta ixtisas təhsili müəssisəsi öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmrlərini, kollegiyasının qərarlarını və bu Nümunəvi Nizamnaməni rəhbər tutur.
1.5. Orta ixtisas təhsili müəssisəsində siyasi partiyaların və dini qurumların strukturlarının yaradılmasına və fəaliyyətinə yol verilmir.
1.6. Orta ixtisas təhsili müəssisəsi işə qəbulda, vəzifələrə təyin olunmada və ya seçilmədə, əməyin stimullaşdırılmasında, təhsil müəssisələrinə qəbul olunmada, təhsilalanların təqaüdlə təmin edilməsində, ixtisasların seçilməsində, biliyin qiymətləndirilməsində, məzunların işlə təmin edilməsində, təhsilin növbəti pillədə davam etdirilməsində, ixtisasın artırılmasında və təhsil sahəsində digər məsələlərdə kişilər və qadınlar üçün bərabər imkanlar yaradır.
1.7. Orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsilalanların geyim forması hər bir təhsil müəssisəsinin öz nizamnaməsi ilə müəyyən olunur.
1.8. Təhsil qanunvericiliyinə əsasən orta ixtisas təhsili müəssisələrinin növü - kollecdir.
Kollec - orta ixtisas proqramları əsasında təhsil xidmətləri göstərən və subbakalavr peşə-ixtisas dərəcəsi vermək hüququ olan təhsil müəssisəsidir.
1.9. Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin hüquqi ünvanı onların hər birinin nizamnaməsində göstərilir.
1.10. Orta ixtisas təhsili müəssisələri üçün maliyyə ili yanvarın 1-dən başlayıb dekabrın 31-də başa çatır.
1.11. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət növünə görə dövlət, bələdiyyə və özəl orta ixtisas təhsili müəssisələri fəaliyyət göstərir. Mülkiyyət növü müvafiq qanunvericiliyə uyğun yaradılmış orta ixtisas təhsili müəssisəsinin nizamnaməsi ilə müəyyənləşdirilir.
1.12. Dövlət, bələdiyyə və özəl orta ixtisas təhsili müəssisələrinin yaradılması, yenidən təşkili və ləğv edilməsi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.
1.13. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin (kollecin) adı onun yaradıldığı zaman müəyyənləşdirilir və yenidən təşkil olunduğu halda dəyişdirilə bilər. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin adının dəyişdirilməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, tabeliyində orta ixtisas təhsili müəssisələri olan müvafiq dövlət idarəetmə orqanlarının vəsatəti (Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırıldıqdan sonra) əsasında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən həyata keçirilir.
1.14. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin lisenziyalaşdırılması və akkreditasiyası müvafiq qanunvericilik aktlarına uyğun həyata keçirilir.
1.15. Azərbaycan Respublikasında hər bir orta ixtisas təhsili müəssisəsi təhsil fəaliyyəti göstərmək üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyindən xüsusi razılıq (lisenziya) almalıdır. Dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələrinə xüsusi razılıq (lisenziya) müddətsiz verilir. Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri tərəfindən təsis edilmiş bələdiyyə və özəl orta ixtisas təhsili müəssisələrinə xüsusi razılıq (lisenziya) beş il müddətinə verilir. Əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici hüquqi şəxslər tərəfindən təsis edilmiş orta ixtisas təhsili müəssisələrinə isə xüsusi razılıq (lisenziya) üç il müddətinə verilir.
1.16. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin akkreditasiyası təhsil prosesinin təşkilinin, maddi-texniki bazasının, təhsil proqramlarının, kadr potensialının, maliyyə resurslarının və təhsil infrastrukturunun qəbul olunmuş dövlət standartlarına və digər normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun müəyyən edilməsi məqsədi ilə aparılır və orta ixtisas təhsili müəssisəsinin statusunun müəyyən edilməsi, onun fəaliyyətinin növbəti müddətə ("Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş müddətlərdən az olmamaq şərtilə) uzadılması üçün hüquqi təminat yaradır.
Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin akkreditasiyası "Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 28 sentyabr tarixli 167 nömrəli qərarına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Akkreditasiya müvafiq keyfiyyət sənədinin - sertifikatın verilməsi ilə başa çatır.
1.17. Xarici hüquqi şəxslərin, onların filiallarının və nümayəndəliklərinin, əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin öz ölkələrində təhsil fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün aldıqları lisenziyaların Azərbaycan Respublikasında tanınması dövlətlərarası müqavilələrlə müəyyən edilir.
Respublika ərazisində xarici ölkələrin orta ixtisas təhsili müəssisələrinin yaradılması, yenidən təşkil və ləğv edilməsi dövlətlərarası müqavilələr əsasında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun həyata keçirilir.
1.18. Azərbaycan Respublikasında hüquqi şəxs kimi dövlət qeydiyyatına alınmış, fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilmiş və akkreditasiya olunmuş orta ixtisas təhsili müəssisəsinin fəaliyyətinə hüquqi təminat verilir.
1.19. Orta ixtisas təhsili müəssisəsi qanunvericiliyə və öz nizamnaməsinə uyğun olaraq, ölkənin və xarici dövlətlərin ərazisində filiallar açmaq (dövlət orta ixtisas təhsili müəssisəsi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılmaqla), habelə təhsilin inkişafı və təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə ictimai təşkilatlarla təhsil birlikləri, assosiasiyaları və ittifaqları yaratmaq, eləcə də həmin təşkilatlara üzv olmaq hüququna malikdir.
1.20. Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin bir sıra struktur bölmələri -filialları, şöbələri, fənn birləşmə komissiyaları, kitabxanaları, əlavə təhsil üçün müvafiq bölmələri, tədris-təcrübə təsərrüfatları, tədris emalatxanaları, metodiki xidmət bölmələri, idman bazaları, tədris teatr və studiyaları, konsert zalları və digər struktur bölmələri ola bilər.
Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin strukturu maddi-texniki bazası və kadr potensialı nəzərə alınmaqla, onun pedaqoji şurası tərəfindən müəyyənləşdirilir və təhsil müəssisəsinin rəhbəri (direktoru) tərəfindən təsdiq edilir. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin struktur bölmələrinin fəaliyyəti və funksiyaları onun nizamnaməsində öz əksini tapır.
Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin struktur bölmələri tədris prosesinin təşkilində, onun həyata keçirilməsində bilavasitə iştirak edir, pedaqoji şuranın qərarlarını, direktorun əmr və sərəncamlarını yerinə yetirir.
1.21. Azərbaycan Respublikasının dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil dövlət hesabına və (və ya) ödənişli əsaslarla həyata keçirilir.
1.22. Orta ixtisas təhsili müəssisəsi təhsil və tərbiyə mərkəzi kimi öz nizamnaməsinə uyğun aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:
- hər bir şəxsin intellektual, mədəni və mənəvi inkişafı, orta ixtisas təhsili alma tələblərinin ödənilməsi;
- təlim-tərbiyə prosesinin yüksək səviyyədə təşkil edilməsi;
- yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanması;
- ixtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanmasının təmin edilməsi;
- xarici əlaqələrin təmin edilməsi.
Həmin vəzifələri yerinə yetirmək üçün orta ixtisas təhsili müəssisəsi:
- orta ixtisas təhsilinin və ayrı-ayrı ixtisasların dövlət təhsil standartlarına uyğun tədris sənədlərini və təhsil proqramlarını səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqil hazırlayır (plan, proqram, tədris prosesinin təşkilinə aid digər sənədləri);
- tədris prosesini təşkil edir və onun monitorinqini həyata keçirir;
- təlim prosesində innovativ texnologiyalardan və yeni təlim üsullarından istifadə edir;
- pedaqoji şuranın işini təşkil edir və həyata keçirir;
- konfranslar, seminarlar, olimpiadalar və s. təşkil edir və həyata keçirir;
- Boloniya Bəyannaməsinin əsas prinsiplərinin tətbiqi ilə bağlı müasir informasiya və metodiki təminatı, qlobal kompüter şəbəkəsi (internet) üçün informasiya resurslarını yaradır;
- dərslik, dərs vəsaiti, tədris və tədris-metodiki ədəbiyyatları hazırlayır və nəşr edir;
- tələbələrə və müəllim heyətinə idman, sağlamlıq, iaşə və məişət xidmətləri göstərir;
- təsərrüfat və maliyyə fəaliyyətini həyata keçirir;
- orta ixtisas təhsili müəssisəsinin maddi-texniki və tədris bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində işlər görür;
- müəllim-tələbə mübadiləsini və onların xaricdə təcrübə keçmələri üçün beynəlxalq əlaqələri yaradır.
1.23. Orta ixtisas təhsili pilləsində aşağıdakı təhsilalma formaları müəyyən edilir:
- əyani;     
- qiyabi;
- distant (məsafədən);
- sərbəst (eksternat).
1.24. Orta ixtisas təhsili proqramlarının əyani forma üzrə normativ təhsil müddəti ümumi orta təhsil bazasından qəbul olunanlar üçün 3-4, tam orta təhsil bazasından qəbul olunanlar üçün isə 2-3 ildir. Qiyabi forma üzrə təhsil müddəti bir il artıqdır. Bu müddət ayrı-ayrı ixtisasların təhsil proqramları ilə müəyyənləşdirilir.
Orta ixtisas təhsilini bitirən məzunlara "subbakalavr" ixtisas dərəcəsi verilir.
Orta ixtisas təhsili haqqında diplom ali təhsil müəssisələrinin bakalavr səviyyəsinə daxil olmaq hüququ verir və növbəti təhsil pilləsində təhsil almaq üçün əsas sayılır.
Orta ixtisas təhsili pilləsini fərqlənmə diplomu ilə başa vuran məzunlar (subbakalavrlar) ali təhsilin bakalavr səviyyəsində uyğun ixtisaslar üzrə təhsillərini davam etdirdikləri halda, orta ixtisas təhsili pilləsində müvafiq fənlər üzrə qazandıqları kreditlər (həmin fəndən "əla" qiymət olduqda) bakalavr səviyyəsində nəzərə alına bilər.
Həmin fənlərin müəyyənləşdirilməsi və onlar üzrə kreditlərin nəzərə alınması ali təhsil müəssisələri tərəfindən müvafiq qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir.
Orta ixtisas təhsili almış məzun ixtisasına uyğun olan bütün sahələrdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər.
1.25. Orta ixtisas təhsili müəssisəsi öz imkanları daxilində nizamnaməsinə uyğun olaraq, orta ixtisas təhsilini bitirməsi haqqında dövlət sənədi olan vətəndaşlara əlavə təhsil almaq imkanı yarada bilər. Əlavə təhsil hər bir vətəndaşın fasiləsiz təhsil almaq imkanını təmin edir və insan potensialının inkişafı, kadrların intellektual və peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi və təkmilləşdirilməsi, onların daim dəyişən və yeniləşən əmək şəraitinə uyğunlaşdırılması, yaşlı vətəndaşların ölkənin sosial, iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında fəal və səmərəli iştirakının təmin edilməsi vəzifəsini daşıyır. Bu zaman əlavə təhsil aşağıdakı istiqamətlər üzrə həyata keçirilir:
- ixtisasartırma;
- kadrların yenidən hazırlanması;
- stajkeçmə və kadrların təkmilləşdirilməsi;
- təkrar orta ixtisas təhsili.
Əlavə təhsilin məzmunu və təşkili qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdirilir.
1.26. Orta ixtisas təhsili müəssisələrində tədris ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə təhsilin məzmununu və mənimsəmə qaydasını müəyyən edən təhsil proqramları (kurikulumlar) üzrə həyata keçirilir.
 
2. Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu
 
2.1. Azərbaycan Respublikasında tabeliyindən, mülkiyyət növündən və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, bütün orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu biliyin qiymətləndirilməsi üzrə keçirilən imtahanlarda abituriyentlərin əldə etdikləri nəticələrə əsasən Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.
2.2. Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu vətəndaşların təhsil hüququnu tam təmin etməklə, müvafiq təhsil səviyyəsinə uyğun olan təhsil proqramlarını daha yaxşı mənimsəmiş qabiliyyətli və hazırlıqlı abituriyentlərin sərbəst ixtisas və təhsil müəssisəsi seçimi əsasında müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq orta ixtisas təhsili pilləsinə ümumi orta təhsilli və tam orta təhsilli şəxslər qəbul oluna bilərlər.
2.3. Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu planı müvafiq dövlət, həmçinin ayrı-ayrı müəssisə və təşkilatların sifarişi əsasında orta ixtisas təhsili müəssisəsinin imkanları nəzərə alınmaqla, orta ixtisas təhsili müəssisələrinin və tabeliyində orta ixtisas təhsili müəssisələri olan nazirlik və təşkilatların təklifləri əsasında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdirilir.
2.4. Hər bir təhsilalan, valideyn və ya digər qanuni nümayəndə orta ixtisas təhsili müəssisələrində tədris prosesini tənzimləyən aşağıdakı hüquqi sənədlərlə tanış ola bilər:
- təhsil müəssisəsinin nizamnaməsi;
- təhsil sahəsində fəaliyyət üçün xüsusi razılıq (lisenziya);
- təhsil müəssisəsinin dövlət akkreditasiyası haqqında sənəd.
 
3. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin tədris fəaliyyəti
 
3.1. Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas təhsili müəssisələrində tədris dili dövlət dili - Azərbaycan dilidir. Təlim orta ixtisas təhsili müəssisələrinin imkanları nəzərə alınmaqla, xarici dillərdə də aparıla bilər.
3.2 Orta ixtisas təhsili müəssisələri aşağıdakı təhsil proqramlarını (kurikulumları) həyata keçirirlər:
- tam orta təhsil (ümumi orta təhsil bazasından təhsil alanlar üçün);
- orta ixtisas təhsili;
- əlavə təhsil.
3.3. Orta ixtisas təhsili proqramlarına və onların həyata keçirilməsinə qoyulan ümumi tələblər dövlət təhsil standartı ilə müəyyənləşdirilir.
Orta ixtisas təhsili proqramı aşağıdakıları əhatə edir:
- orta ixtisas təhsili üzrə ixtisas təsnifatını. Təsnifat respublika iqtisadiyyatının və sosial sferanın inkişaf istiqamətləri nəzərə alınmaqla hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir;
- orta ixtisas təhsilinin ayrı-ayrı ixtisasları üzrə təlim nəticələrini və məzmun standartlarını, tədris olunan fənləri, həftəlik dərs yükünü və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarını, pedaqoji prosesin təşkilini, tədris planlarını, fənn proqramlarını, metodiki təminatla bağlı tövsiyələri, təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsini və monitorinqin aparılması qaydalarını özündə əks etdirən müvafiq təhsil proqramlarını. Bu sənədlər səlahiyyətləri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və orta ixtisas təhsili müəssisələri tərəfindən müəyyən edilir.
3.4. Orta ixtisas təhsilinin ayrı-ayrı ixtisasları üzrə təhsil proqramları müvafiq tədris-metodiki sənədlər əsasında həyata keçirilir.
Bu sənədlər Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və orta ixtisas təhsili müəssisələri tərəfindən müəyyənləşdirilir.
Orta ixtisas təhsili müəssisəsi orta ixtisas təhsilinin dövlət standartı çərçivəsində orta ixtisas təhsili proqramlarında müvafiq dəqiqləşdirmələr apara bilər və bu, təhsil müəssisəsinin nizamnaməsində öz əksini tapmalıdır.
3.5. Təhsil proqramları üzrə normativ təhsil müddətləri orta ixtisas təhsili haqqında dövlət standartı ilə müəyyən edilir.
3.6. Orta ixtisas təhsili müəssisələrində tədris prosesinin təşkili orta ixtisas təhsilinin dövlət standartlarına uyğun hazırlanmış və orta ixtisas təhsili müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş tədris planı əsasında həyata keçirilir.
3.7. Orta ixtisas təhsili müəssisəsində tam orta təhsil bazasından təhsil alanların auditoriya dərslərinin həcmi həftədə 30 saatdan artıq olmamalıdır.
 Ümumi orta təhsil bazasından təhsil alanların birinci tədris ilində auditoriya dərslərinin həcmi həftədə 36 saatdan, digər tədris illərində isə 30 saatdan artıq olmamalıdır.
Tədris planında tədris işinin həcmi kredit vahidləri ilə müəyyənləşdirilir və bir kredit vahidi 30 (15 saat auditoriya və 15 saat tələbənin sərbəst işi) saata bərabərdir.
 Əyani forma üzrə məcburi auditoriya dərslərinin maksimal həcmi ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə təhsil proqramları ilə müəyyənləşdirilir.
Qiyabi forma üzrə isə tələbələrin auditoriya dərslərinin həcmi ildə 180-200 saata qədər nəzərdə tutulur.
Hər tədris ilində təlim müddəti 15 sentyabr tarixindən başlanır və ixtisas üzrə tədris planına müvafiq olaraq yekunlaşır.
Tədris ili iki semestrdən (payız və yaz) ibarətdir. Bundan əlavə, yay tətili müddətində 6 həftədən çox olmayaraq, ödənişli əsaslarla yay semestri də təşkil oluna bilər.
Tədris ili üzrə nəzəri təlimin müddəti tam orta təhsil bazasından təhsil alanlar üçün 30 həftə (hər semestr üzrə 15 həftə) və imtahan sessiyasının müddəti 10 həftədir (semestrlər üzrə 5 həftə). Ümumi orta təhsil bazasından təhsil alanlar üçün isə birinci tədris ilində nəzəri təlimin müddəti 36 həftə (hər semestr üzrə 18 həftə), imtahan sessiyasının müddəti 7 həftədir. Digər tədris illərində isə bu müddət müvafiq olaraq 30 həftə (hər semestr üzrə 15 həftə) və 10 həftədir (hər semestr üzrə 5 həftə).
Bütün təlim müddətində istehsalat təcrübəsi üçün nəzərdə tutulan müddət 8-20 həftədir.
Hər tədris ilində tətil müddəti 7-12 həftədir (o cümlədən qış tətili müddəti 2 həftədən az olmayaraq).
Orta ixtisas təhsili müəssisələrində dərs növlərinə nəzəri, praktiki və laboratoriya məşğələləri, yoxlama işləri, kurs işi (layihəsi) və digərləri daxildir.
Akademik saat - 45 dəqiqədir. Bütün növ dərslər üçün 2 akademik saat müəyyənləşdirilir. Akademik saatlararası fasilə 5 dəqiqədən az olmamalıdır.
Orta ixtisas təhsili proqramları təhsilalanların dövlət attestasiyası ilə yekunlaşır. Dövlət attestasiyası bütün təhsilalanlar üçün məcburidir, onun hazırlanmasına və təşkilinə ayrılan müddət 5 həftədir.
Təhsilalanların yekun attestasiyası Dövlət Attestasiya Komissiyası tərəfindən həyata keçirilir. Dövlət Attestasiya Komissiyasının yaradılması və işinin təşkili Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir. Aralıq attestasiya imtahan formasında həyata keçirilir, hər semestr üzrə imtahanların siyahısı təhsilalanların nəzərinə çatdırılır.
Təhsilalanların cari, aralıq və dövlət attestasiyası zamanı biliyinin qiymətləndirilməsi çoxballı (100 ballı) sistemlə həyata keçirilir və bu sistemdə A (əla), B (çox yaxşı), C (yaxşı), D (kafi), E (qənaətbəxş) və F (qeyri-kafi) qiymətləri müəyyənləşdirilir. Balların göstərilən qiymətlər üzrə bölgüsü Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilir.
İmtahan sessiyalarının təşkili, tələbələrin biliyinin cari və aralıq qiymətləndirilməsi, dövlət attestasiyasının keçirilməsi qaydaları öz səlahiyyətləri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən və təhsil müəssisələrinin nizamnamələri ilə müəyyənləşdirilir.
3.8. Dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələrində əyani forma üzrə dövlət hesabına təhsil alanların fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədi ilə onlara qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təqaüdlər (o cümlədən, adlı təqaüdlər) və yardımlar verilir.
3.9. Təhsilalanların bir təhsil proqramından və ya orta ixtisas təhsili müəssisəsindən digərinə köçürülməsi, xaric edilməsi, akademik məzuniyyət alması və bərpa olunması məsələləri Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydalarla tənzimlənir.
3.10 Orta ixtisas təhsili pilləsinin proqramlarını başa vurmuş və yekun dövlət attestasiyasından keçmiş tələbələrə orta ixtisas təhsili müəssisəsini bitirmələri barədə "Təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli 82 nömrəli qərarına uyğun olaraq dövlət nümunəli sənəd - diplom verilir. Həmin diplomun əlavəsində təhsilalanlar tərəfindən mənimsənilmiş fənlər, onların kreditlə həcmi və qiymətlər göstərilir.
 Orta ixtisas təhsili pilləsini müxtəlif səbəblərdən başa vurmayan şəxslərə "Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 21 yanvar tarixli 12 nömrəli qərarına əsasən arayış verilir.
 
4. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin idarə olunmasının təşkili
 
4.1. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin nizamnaməsi təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin məqsədini, onun idarə olunması qaydalarını, təhsilalanların və işçilərin statusunu, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin strukturunu və digər məsələləri müəyyənləşdirir.
4.2. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin idarə olunmasında demokratikliyi və şəffaflığı təmin etmək məqsədi ilə təhsil müəssisəsində özünüidarə orqanları (ümumi yığıncaq, himayəçilər, metodiki, pedaqoji, təhsilalanlar və qəyyumlar şurası və s.) yaradıla bilər. Həmin qurumların yaradılması qaydaları və səlahiyyətləri orta ixtisas təhsili müəssisəsinin nizamnaməsi ilə müəyyənləşdirilir.
4.3. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin ali idarəetmə orqanı Pedaqoji Şuradır. Pedaqoji Şuranın yaradılması və fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilən "Pedaqoji Şura haqqında Əsasnamə" və təhsil müəssisəsinin nizamnaməsi ilə tənzimlənir. Pedaqoji Şuranın səlahiyyət müddəti 1 tədris ilidir.
Pedaqoji Şuranın tərkibinə orta ixtisas təhsili müəssisəsinin direktoru (sədr), direktor müavinləri, şöbə müdirləri, fənn birləşmə komissiyalarının sədrləri, müəllimlər, fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq rəhbərləri, tədris-istehsalat emalatxanalarının müdirləri, həmkarlar təşkilatının, baza idarə və müəssisələrinin nümayəndələri daxil olurlar.
4.4. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin fəaliyyətinə rəhbərlik bilavasitə direktor tərəfindən həyata keçirilir. Direktor Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən təyin olunur və ya vəzifəsindən azad edilir.
Bələdiyyə orta ixtisas təhsili müəssisəsinə rəhbərlik bələdiyyə tərəfindən təyin olunmuş direktor tərəfindən həyata keçirilir.
Özəl orta ixtisas təhsili müəssisəsinə rəhbərliyi həmin orta ixtisas təhsili müəssisəsinin təsisçilər (himayəçilər, qəyyumlar) şurası tərəfindən təyin edilmiş direktor həyata keçirir.
Direktor əvəzçiliklə təyin edilə bilməz.
Dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tədris və tərbiyə işləri üzrə direktor müavinləri orta ixtisas təhsili müəssisəsi rəhbərinin (direktorun) təqdimatı əsasında tabeliyində orta ixtisas təhsili müəssisəsi olan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təyin olunurlar.
Bələdiyyə və özəl orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tədris və tərbiyə işləri üzrə direktor müavinləri müvafiq olaraq bələdiyyə və təsisçi tərəfindən təyin olunurlar.
Direktor mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətinə, orta ixtisas təhsili müəssisəsində tədris, tərbiyə, maliyyə-təsərrüfat işinin təşkilinə və büdcə qanunvericiliyinin icrasına görə məsuliyyət daşıyır.
Direktor orta ixtisas təhsili müəssisəsinin inzibati-funksional idarəetmə strukturunu və ştat cədvəlini təsdiq edir.
Direktorun səlahiyyətləri orta ixtisas təhsili müəssisəsinin nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.
4.5. Fənn birləşmə komissiyaları orta ixtisas təhsili müəssisəsinin inzibati struktur bölməsi olaraq, bir və ya bir neçə ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlığının həyata keçirilməsinə və tərbiyə işlərinə rəhbərlik edir.
4.6. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin şöbələrinə şöbə müdiri rəhbərlik edir. Şöbə müdiri vəzifəsinə təyinolunma müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.
Şöbə müdiri:
- şöbənin tədris və tərbiyə işlərinin təşkilinə və yerinə yetirilməsinə bilavasitə rəhbərlik edir;
- təhsil proqramlarının dövlət təhsil standartlarının tələblərinə uyğun həyata keçirilməsini təmin edir;
- tələbələrin istehsalat təcrübəsinin həyata keçirilməsi üçün şərait yaradır və onu nəzarətdə saxlayır;
- şöbə üzrə tədris məşğələlərinin cədvəlini tərtib etmək üçün material hazırlayır və cədvəlin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;
- tələbələrin müstəqil işlərinə nəzarəti təşkil edir və onların səmərəli fəaliyyətləri üçün şərait yaradılmasını təmin edir;
- tələbələrin imtahanlarının keçirilməsinə nəzarəti təşkil edir, bütün imtahan sessiyalarının normal, mövcud tələblərə uyğun keçirilməsinə cavabdehlik daşıyır;
- tələbələrin məktəbdən xaric olunması, bərpası, semestr imtahanlarına və dövlət attestasiyasına buraxılmasına dair direktora təqdimat verir;
- şöbədə təhsil alan tələbələri mövcud qaydada təqaüdə təqdim edir;
- şöbənin profilinə uyğun dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin, fənn proqramlarının, təhsil normalarının, tədris planlarının, metodiki göstərişlərin hazırlanmasına təşəbbüs göstərir və bu işə ümumi rəhbərlik edir;
- şöbədə hazırlanan ixtisaslar üzrə peşəyönümü işinin aparılmasını təşkil edir və onun lazımi səviyyədə aparılmasına məsuliyyət daşıyır;
- şöbədə hazırlanması mümkün və zəruri olan ixtisasları müəyyənləşdirir, illik və perspektiv qəbul planları üzrə orta ixtisas təhsili məktəbinin rəhbərinə təkliflər təqdim edir;
- orta ixtisas təhsili müəssisəsində şöbə ilə bağlı olan bütün tədbirlərdə, komissiyalarda, yığıncaq və şuralarda fakültəni təmsil edir;
- şöbənin işində iştirak edən bütün tədris-köməkçi heyətin işinə nəzarət edir.
4.7. Fənn birləşmə komissiyası orta ixtisas təhsili müəssisəsinin tədris struktur bölməsi olub, bir və ya bir neçə yaxın fənlər üzrə tədris, metodiki və pedaqoji işləri həyata keçirir.
Fənn birləşmə komissiyasının əsas vəzifələri aşağıdakılardır:
- bütün təhsil formaları üçün tədris planlarında nəzərdə tutulmuş laboratoriya, nəzəri, praktiki və digər dərslərin yüksək elmi-nəzəri səviyyədə aparılması;
- kurs və buraxılış işlərinə (layihələrinə), istehsalat təcrübələrinə, tələbələrin sərbəst dərslərinə rəhbərlik edilməsi;
- semestr imtahanlarının keçirilməsi;
- dövlət attestasiyasının təşkili və keçirilməsi;
- təhsilalanlar arasında tərbiyə işinin təşkili;
- tədris edilən fənlər üzrə tədris proqramlarının işlənib hazırlanması və müvafiq qaydada təsdiq üçün təqdim edilməsi, həmçinin digər kafedraların hazırladıqları tədris proqramlarına rəy verilməsi;
- dərslik, dərs vəsaitləri, metodiki rəhbərlik və göstərişlər, əyani vəsaitlər və s. hazırlanması, direktorun göstərişi ilə dərslik, dərs vəsaiti və tədris-metodiki ədəbiyyata rəy verilməsi;
- fənn birləşmə komissiyası əməkdaşlarının tədris, elmi-metodiki və digər işlərinin, fərdi planlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi;
- orta ixtisas təhsili müəssisələrinin fənn birləşmə komissiyalarının qabaqcıl iş təcrübəsinin öyrənilməsi və yayılması, gənc müəllimlərə pedaqoji təcrübə toplamaqda köməklik göstərilməsi;
- tədris prosesində müasir təlim texnologiyalarından istifadə edilməsinə dair tədbirlər hazırlanıb həyata keçirilməsi;
- qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və müxtəlif müəssisə və təşkilatlarla əlaqələrin təşkil edilməsi.
4.8. Fənn birləşmə komissiyasına rəhbərliyi qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada bu vəzifəyə təyin edilmiş kafedra müdiri həyata keçirir.
Fənn birləşmə komissiyasının sədri:
- fənn birləşmə komissiyasının iclaslarını çağırır, onlara sədrlik edir, onların qərarlarını təsdiq edir;
- fənn birləşmə komissiyasının işini planlaşdırır və təşkil edir, onun fəaliyyətinə rəhbərlik edir;
- hər il fənn birləşmə komissiyasının fəaliyyəti barədə hesabat təqdim edir;
- fənn birləşmə komissiyasının fəaliyyətinin nəticələrinə görə fənn birləşmə komissiyasının kollektivi, pedaqoji şura və rəhbərlik qarşısında məsuliyyət daşıyır.
4.9. Orta ixtisas təhsili müəssisələrində pedaqoji, mühəndis-texniki, inzibati, inzibati-təsərrüfat, tədris-köməkçi və digər heyətlər üzrə vəzifələr nəzərdə tutulur. Bu vəzifələrə təyinolunma təhsil müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən həyata keçirilir.
 
5. Təhsilalanların, təhsilverənlərin və digər işçilərin hüquq və vəzifələri
 
5.1. Orta ixtisas təhsili müəssisələrində əmək və onunla bağlı digər sosial-iqtisadi münasibətlər Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, bu Nümunəvi Nizamnamə, orta ixtisas təhsili müəssisəsinin nizamnaməsi, orta ixtisas təhsili müəssisəsinin daxili intizam qaydaları və kollektiv müqaviləsi ilə tənzimlənir. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin daxili nizam-intizam qaydaları və kollektiv müqaviləsi işçilərin işə qəbul olunması və işdən azad olunmasını, əmək müqaviləsinin tərəfdaşlarının hüquqlarını, təhsil müəssisəsində əmək rejimini və s. özündə əks etdirir. Kollektiv müqavilə mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq 1 ildən 3 ilə qədər müddətə bağlanılır. Həmin müddət orta ixtisas təhsili müəssisəsinin nizamnaməsi ilə tənzimlənir.
5.2. Təhsilalanların, müəllimlərin və digər işçilərin hüquq və vəzifələri qanunvericiliyə əsasən müəyyən edilir və bu Nümunəvi Nizamnamə, orta ixtisas təhsili müəssisəsinin nizamnaməsi və daxili nizam-intizam qaydaları ilə tənzimlənir.
5.3. Təhsilalanların hüquqları aşağıdakılardır:
- təhsil müəssisəsini, təhsil istiqamətini, ixtisası, təhsilalma formasını və təhsil dilini sərbəst seçmək;
- dövlət təhsil standartlarına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq;
- orta ixtisas təhsili müəssisəsinin tədris planlarına uyğun olaraq tədris fənlərini, semestrlər üzrə kreditlərin miqdarını, təhsilverənləri və tyutorları sərbəst seçmək;
- təhsil müəssisəsinin mövcud infrastrukturundan istifadə etmək;
- müəyyən edilmiş qaydada orta ixtisas təhsili müəssisəsini və ixtisasını dəyişmək;
- fasiləsiz təhsil almaq;
- sağlamlıq üçün təhlükəsiz və zərərsiz təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq;
- insan ləyaqətini və şərəfini alçaldan, insan hüquqlarına zidd hərəkətlərdən müdafiə olunmaq;
- müəyyən edilmiş qaydada təhsil müəssisəsində təhsilini müvəqqəti dayandırmaq;
- Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin müəyyən etdiyi qaydada biliyinin yenidən qiymətləndirilməsini tələb etmək;
- təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında fəal iştirak etmək, öz fikir və mülahizələrini sərbəst ifadə etmək;
- orta ixtisas təhsili müəssisəsinin ictimai, sosial və mədəni həyatında, assosiasiyaların, birliklərin və digər təşkilatların yaradılmasında iştirak etmək;
- praktik konfransların, seminarların, yığıncaqların və görüşlərin, habelə təhsil həyatı ilə bağlı digər tədbirlərin keçirilməsində iştirak etmək;
- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.
5.4. Təhsilalanların vəzifələri aşağıdakılardır:
- dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək;
- pedaqoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq;
- təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq, daxili intizam qaydalarının tələblərinə riayət etmək;
- dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında məsuliyyətini dərk etmək.
5.5. Təhsilverənlərin hüquqları aşağıdakılardır:
- normal əmək, pedaqoji iş və təhsil şəraiti, müasir standartlara cavab verən texnologiyalarla təmin olunmaq;
- təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında fəal iştirak etmək;
- tədrisin formasını, metodlarını və vasitələrini sərbəst seçmək;
- şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək;
- təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq və müvafiq hallarda seçkili vəzifələrə seçmək və seçilmək;
- ixtisasını artırmaq, yeni ixtisas almaq, staj keçmək;
- müəyyən edilmiş hallarda və qaydada mükafatlandırılmaq və təltif olunmaq;
- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.
5.6. Təhsilverənlərin vəzifələri aşağıdakılardır:
- təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
- təhsil proqramlarının mənimsənilməsini təmin etmək;
- təhsilalanlarla fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq, onları vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə etmək, müstəqil həyata və əmək fəaliyyətinə hazırlamaq;
- şəxsi nümunəsi ilə təhsilalanlarda Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə, Konstitusiyasına və qanunlarına, dövlət rəmzlərinə, Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəniyyətinə, dilinə, adət və ənənələrinə, milli və ümumbəşəri dəyərlərə, cəmiyyətə, ətraf mühitə hörmət və qayğı hissləri aşılamaq;
- pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək, müəllim nüfuzunu yüksək tutmaq, ziyalılıq nümunəsi göstərmək;
- təhsilalanların şərəf və ləyaqətinə hörmət etmək;
- gəncləri fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq, onları zərərli vərdişlərdən çəkindirmək;
- ixtisas və pedaqoji səviyyəsini yüksəltmək, əlavə məşğələlər keçirmək;
- qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada attestasiyadan keçmək;
- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.
5.7. Dövlət təhsil müəssisəsində inzibati vəzifələrin tutulmasının yaş həddi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir. Bu yaş həddinə çatan pedaqoji işçilərin inzibati vəzifə tutmamaq şərtilə, təhsil müəssisəsinin tədris fəaliyyətində tam iştirak etmək hüququ təmin edilir.
 
6. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti
 
6.1. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin əmlakı dövlət, bələdiyyə, təsisçilər, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən onun mülkiyyətinə və ya istifadəsinə verilən, eləcə də qanunvericiliklə qadağan olunmayan və öz nizamnaməsində əksini tapan fəaliyyəti nəticəsində əldə etdiyi əmlakdan, o cümlədən ona məxsus əqli mülkiyyət məhsullarından ibarətdir.
Orta ixtisas təhsili müəssisəsi mülkiyyətində və istifadəsində olan əmlakın saxlanılması, qorunması və ondan səmərəli istifadə edilməsi üçün məsuliyyət daşıyır. Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin əmlakının idarə olunması ilə bağlı fəaliyyətinə nəzarəti təsisçi və ya onun səlahiyyət verdiyi şəxs həyata keçirir.
Dövlət orta ixtisas təhsili müəssisəsinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsi dövlət büdcəsinin vəsaitləri və büdcədənkənar vəsaitlər hesabına həyata keçirilir.
Orta ixtisas təhsili müəssisəsi qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada öz nizamnaməsində göstərdiyi xidmətlər (tədris, müalicə-profilaktika və digər xidmətlər) nəticəsində daşınar və daşınmaz əmlak, o cümlədən bina, avadanlıq, yeni texnologiya, nəqliyyat vasitələri və s. əldə edə bilər.
Dövlət mülkiyyətində olan orta ixtisas təhsili müəssisəsinin özəlləşdirilməsi qadağandır.
Dövlət orta ixtisas təhsili müəssisəsinin büdcədənkənar mənbələrdən daxil olan vəsaitlər hesabına əldə etdiyi əmlak qanunvericiliyə uyğun olaraq onun mülkiyyətinə daxil edilir.
Dövlət orta ixtisas təhsili müəssisəsinin istifadəsinə verilmiş əmlakın geri qaytarılması qanunvericiliklə tənzimlənir.
6.2. Orta ixtisas təhsili müəssisəsi mövcud qanunvericilik çərçivəsində, öz nizamnaməsində müəyyən edilmiş qaydada fiziki və hüquqi şəxslərə müxtəlif ödənişli təhsil xidmətləri göstərmək, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, hüquqi və fiziki şəxslərdən ianələr və könüllü yardımlar almaq hüququna malikdir. Bu mənbələrdən əldə olunan vəsait və digər əmlak dövlət orta ixtisas təhsili müəssisəsinə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin miqdarına təsir göstərmir və onun nizamnaməsinə uyğun olaraq sərbəst istifadə edilir.
Dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələrinin əldə etdiyi mənfəət yalnız təhsilin inkişafına, təhsilalanların və təhsilverənlərin sosial müdafiəsinə yönəldilə bilər.
Dövlət orta ixtisas təhsili müəssisəsinin maliyyələşdirilməsi orta ixtisas təhsili pilləsi üzrə müəyyən edilmiş maliyyə normativlərinə əsasən həyata keçirilir. Bu normativlər təhsil müəssisəsinin tipinə, növünə və kateqoriyasına uyğun olaraq, hər bir təhsilalana düşən məsrəf məbləği nəzərə alınmaqla, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir.
Dövlət təhsil müəssisəsi öz nizamnaməsinə uyğun olaraq, ödənişli təhsildən əldə olunan və digər büdcədənkənar vəsaitlərin xərclənməsi istiqamətlərini və işçilərin maddi həvəsləndirilməsinə ayırmaların xüsusi çəkisini sərbəst müəyyən edir, təhsilverənlərə və təhsilalanlara maddi yardımlar göstərir.
Dövlət orta ixtisas təhsili müəssisəsinin inkişafına, təhsilalanların təhsil haqqının və təhsillə bağlı xərclərinin ödənilməsinə uzunmüddətli və fərdi kreditlər verilməsini, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və digər məqsədlər üçün müvafiq qaydada qrantlar ayrılmasını təmin edir. Kreditlərin və qrantların verilməsi qaydaları və şərtləri müvafiq qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilir.
Dövlət təhsil sahəsinə investisiyaların, o cümlədən xarici investisiyaların cəlb edilməsi məqsədi ilə əlverişli investisiya mühitinin yaradılmasını təmin edir və bu məqsədlə sərmayəçilərə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada güzəştlər verilir.
6.3. Dövlət və bələdiyyə orta ixtisas təhsili müəssisələrinin maliyyələşdirilməsi aşağıdakı mənbələr hesabına həyata keçirilir:
- qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət büdcəsinin və yerli büdcənin vəsaitləri;
- ödənişli təhsildən əldə olunan vəsaitlər;
- hüquqi və fiziki şəxslərin, o cümlədən əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin, xarici hüquqi şəxslərin qanunvericiliyə uyğun olaraq verdikləri qrantlar, vəsiyyət etdikləri vəsaitlər, ianələr və yardımlar;
- orta ixtisas təhsili müəssisəsinin təhsil, elm, istehsal, məsləhət (konsaltinq) və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər xidmətlərdən əldə etdiyi vəsaitlər;
- orta ixtisas təhsili müəssisəsinin mülkiyyətində olan fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş avadanlığın, nəqliyyat vasitələrinin və təhsil məqsədləri üçün yararsız olan digər əmlakın satışından qanunvericiliyə uyğun olaraq əldə edilən vəsaitlər;
- dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən məqsədli proqramlar və layihələr üzrə əldə olunan vəsaitlər;
- hüquqi və fiziki şəxslərin müqavilə əsasında mütəxəssis hazırlığı, ixtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması üçün ayırdıqları vəsait;
- qanunvericiliklə qadağan edilməyən digər mənbələrdən əldə olunan vəsaitlər.
6.4. Özəl orta ixtisas təhsili müəssisəsi aşağıdakı mənbələr hesabına maliyyələşdirilir:
- təhsil xidmətlərinə görə əldə olunan vəsaitlər;
- təsisçilərin (himayəçilərin) vəsaitləri;
- qanunvericiliyə uyğun olaraq verilən qrant və kreditlər;
- hüquqi və fiziki şəxslərin ianələri, yardımları, vəsiyyət etdikləri əmlak və bağışladıqları hədiyyələr;
- təhsil, elm, istehsal, məsləhət (konsaltinq) və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər xidmətlərdən əldə olunan vəsaitlər;
- qanunvericiliklə qadağan edilməyən və nizamnaməsində göstərilən digər mənbələr hesabına əldə olunan vəsaitlər.
Özəl orta ixtisas təhsili müəssisəsi öz maliyyə vəsaitlərini sərbəst idarə edir. Özəl orta ixtisas təhsili müəssisəsi təhsil haqqının məbləğini ayrı-ayrı ixtisasların təhsil proqramlarına uyğun olaraq sərbəst müəyyən edir.
Özəl orta ixtisas təhsili müəssisəsi ilə təhsilalanlar, valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr arasında münasibətlər müqavilə ilə tənzimlənir.
6.5. Orta ixtisas təhsili müəssisəsi əlavə gəlir əldə etmək məqsədi ilə öz nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş qaydada "Təhsil müəssisəsinin əlavə gəlir əldə etmək məqsədi ilə məşğul olmasına yol verilən sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin müəyyən edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 19 yanvar tarixli 10 nömrəli qərarına uyğun olaraq sahibkarlıq fəaliyyəti növləri ilə məşğul ola bilər.
Orta ixtisas təhsili müəssisəsi sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlərdən sərbəst istifadə etmək hüququna malikdir. Dövlət orta ixtisas təhsili müəssisəsinin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər bilavasitə təhsilin inkişafına və işçilərin sosial müdafiəsinə yönəldilir.
Orta ixtisas təhsili müəssisəsi sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi ilə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada, öz nizamnaməsinə uyğun olaraq hüquqi şəxslər yarada bilər və ya başqa hüquqi şəxslərin fəaliyyətində iştirak edə bilər.
6.6. Orta ixtisas təhsili müəssisəsində təhsilin dövlət təhsil standartlarına uyğun təşkil olunmaması nəticəsində təhsilalanların keyfiyyətsiz hazırlığı müəyyən edildiyi halda vurulmuş zərərin, o cümlədən təhsilalanların başqa təhsil müəssisələrində yenidən hazırlanması üçün zəruri olan xərclərin həmin təhsil müəssisəsi və bilavasitə zərər vurulmasında təqsirkar şəxslər tərəfindən ödənilməsi barədə məhkəmədə iddia qaldırıla bilər.
Bu bəndin birinci abzasına uyğun olaraq, iddia yalnız akkreditasiya olunmuş təhsil müəssisəsi barədə akkreditasiya xidməti tərəfindən verilən mənfi rəyə əsasən qaldırıla bilər.
 
 
 
7. Təhsil sahəsində beynəlxalq əlaqələr
 
Orta ixtisas təhsili sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr əsasında həyata keçirilir.
Orta ixtisas təhsili müəssisələrində tədris prosesi Avropa Kredit Transfer Sisteminə uyğun olan kredit sistemi əsasında təşkil olunur. Kredit sistemi üzrə tədrisin təşkili qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.
Orta ixtisas təhsili müəssisəsi qanunvericiliyə və özünün fəaliyyət xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq xarici ölkələrin təhsil müəssisələri ilə, təşkilatlarla, beynəlxalq qurumlar və fondlarla birbaşa əlaqələr yarada, əməkdaşlıq haqqında ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr bağlaya, təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət və qeyri-hökumət qurumlarına (ittifaqlar, birliklər, assosiasiyalar və s.) daxil ola və əməkdaşlığın digər formalarını həyata keçirə bilər.
Orta ixtisas təhsili müəssisəsi beynəlxalq səviyyəli birgə təhsil layihələrinin hazırlanması, tələbələrin, müəllimlərin mübadiləsi, iddia sənədi, patent və ya onlarla bağlı hüquqların özgəninkiləşdirilməsi və bu qəbildən olan digər fəaliyyətlə müvafiq normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş qaydada müstəqil məşğul olmaq hüququna malikdir.
Orta ixtisas təhsili müəssisəsi fəaliyyətinin keyfiyyətini yüksəltmək və beynəlxalq əlaqələrini genişləndirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının mövcud normativ hüquqi aktlarının tələblərini gözləməklə, öz nizamnaməsinə uyğun, müstəqil olaraq xarici tərəfdaşlarla birlikdə ölkə daxilində və xarici dövlətlərdə müştərək struktur bölmələri (mərkəzlər, filiallar, laboratoriyalar, texnoparklar və s.) yaratmaq hüququna malikdir.
Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin fənlər üzrə
imtahanları haqqında əsasnamə
1. Fənn üzrə imtahan tələbənin semestr ərzində aldığı nəzəri biliklərin mənimsəmə səviyyəsini, təfəkkürünün inkişafını, sərbəst işləmə bacarığını, təcrübi məsələlərin həllində həmin biliklərdən istifadə etmək qabiliyyətini müəyyənləşdirmək və qiymətləndirmək üçün nəzərdə tutulur.
2. İmtahan sessiyaları bir qayda olaraq tədris ili ərzində iki dəfə (qış, yaz) tədris planları ilə müəyyən olunmuş vaxtda keçirilir. Yay semestri təşkil olunduğu halda əlavə olaraq yay imtahan sessiyası (yay) da keçirilir.
3. Fənlər üzrə imtahanlar bu əsasnaməyə və «Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi haqqında Əsasnamə»yə uyğun ali təhsil müəssisələri tərəfindən həyata keçirilir.
4. İmtahan sessiyaları tərtib olunmuş cədvəl üzrə həyata keçirilir. Cədvəl fakültə tərəfindən tədris planlarına əsasən tərtib edilir və sessiyaya ən azı 15 gün qalmış rektor və ya prorektor tərəfindən təsdiq olunur. Hər bir imtahana hazırlaşmaq üçün tələbələrə 2 gündən az olmayaraq vaxt ayrılır.
5. Tələbə imtahana qiymət kitabçası ilə buraxılır.
6. İmtahanların aparılmasında nizam-intizama və eləcə də onun gedişinə nəzarət etmək məqsədilə fənni tədris edən müəllim ilə birlikdə həmin fənn üzrə mütəxəssis olmayan iki nəfər nəzarətçi təyin edilir.
7. Kənar şəxslərin (rektorluğun nümayəndəsindən başqa) imtahan keçirilən auditoriyaya daxil olmasına icazə verilmir.
8. İmtahanlarda tələbənin biliyinin qiymətləndirilməsi imtahan biletləri (və ya testlər) əsasında həyata keçirilir. İmtahan biletləri «Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi haqqında Əsasnamə»yə uyğun tərtib edilir.
9. İmtahanın gedişində tələbəyə icazə verilmir:
-digər tələbələrlə danışmaq, onlara mane olmaq, imtahanda səs salmaq;
-kitabdan, mühazirə konspektlərindən və sair icazə verilməyən materiallardan istifadə etmək və köçürmək;
-imtahan biletini və cavab blanklarını təhvil vermədən imtahandan çıxmaq.
10. Bu əsasnamənin 9-cu bəndində göstərilən qaydalara əməl etməyən tələbə imtahandan xaric edilir və imtahanın nəticəsinə görə ona «0 - sıfır» bal müəyyənləşdirilir.
11. İmtahan üçün ayrılmış vaxt başa çatdıqdan sonra tələbələrdən cavab blankları yığılır, ali məktəbin rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilmiş şəxs tərəfindən kodlaşdırılır və fənni tədris edən müəllim tərəfindən yoxlanılaraq qiymətləndirilir. Zərurət olduğu halda yoxlamaya kafedranın digər müəllimləri də cəlb oluna bilərlər.
12. İmtahanların nəticələri imtahan vərəqəsində və tələbənin qiymət kitabçasında qeyd olunur. Fənlər üzrə imtahan vərəqələri sessiyasının başlanğıcına ən azı iki həftə qalmış dekanlıq tərəfindən hazırlanır və imtahan günü müəllimlə təqdim olunur. İmtahan vərəqəsi imtahan başa çatdıqdan sonra müəllim tərəfindən müvafiq qaydada doldurularaq fakültə dekanlığına təhvil verilir. İmtahan vərəqəsinə tələbələrin imtahandan aldığı qiymət (ballar və onların hərfi işarələri göstərilməklə), iştirak etməyən tələbəyə isə «gəlmədi» yazılır.
13. Tələbənin fənn üzrə semestr ərzində və imtahanda toplanan ballar cəmlənir və dekanlıq tərəfindən yekun bal müəyyənləşdirilir. Nəticələr imtahan verilən gün (müstəsna hallarda növbəti iş günü) tələbələrə elan edilir. Tələbənin fənn üzrə aldığı müsbət qiymət (ballar və onların hərfi işarələri) eyni zamanda onun qiymət kitabçasına da yazılır.
14. Sessiyanın sonunadək imtahana gəlməyən tələbə dekanlığa onun səbəbi haqqında rəsmi məlumat verməlidir. Üzürlü səbəbdən imtahana gəlməyən tələbəyə həmin fəndən imtahan vermək üçün mövcud qaydada növbəti semestrin başlanğıcına qədər bir dəfə şərait yaradılır. Üzürsüz səbəbdən imtahanda iştirak etməyən tələbəyə həmin fəndən imtahanın nəticəsi «qeyri-kafi» kimi sayılır.
15. İmtahanlardan qeyri-müvəffəq qiymət alan tələbələr yalnız həmin fənni təkrar dinlədikdən sonra növbəti dəfə imtahan verə bilərlər.
16. İmtahanlar zamanı baş verə biləcək münaqişələri aradan qaldırmaq üçün ali təhsil müəssisəsi tərəfindən imtahan sessiyası başlananadək appelyasiya komissiyası yaradılır. Appelyasiya komissiyasına ilkin yoxlamanın nəticələrinə düzəliş etmək səlahiyyəti verilir.
17. Tələbə ona verilən qiymətdən razı olmadığı halda həmin gün appelyasiya komissiyasının sədrinə əsaslandırılmış ərizə ilə müraciət edə bilər. Sədr tələbənin cavab blankının yenidən yoxlanılmasını təşkil edir.
18. Üzürsüz səbəbdən semestr müddətində tədris olunan bütün fənlərə ayrılmış ümumi saatların 30%-dən çoxunu buraxan tələbə ali məktəbin daxili intizam qaydalarını pozmuş hesab edilir və buna görə də tələbələr sırasından xaric olunur.
Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30%-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fəndən imtahana buraxılmır.
19. Ali təhsil müəssisələrinin axşam və qiyabi şöbələrində təhsil alan tələbələrə imtahan sessiyası başlanana qədər müəyyən olunmuş forma üzrə arayış-çağırış göndərilir. Arayış-çağırışların tələbələrə çatdırılmasına, eləcə də onların imtahanlara gəlmələrinə fakültə dekanlığı nəzarət edir.
20. Fərdi tədris planında qeyd olunan bütün fənlər üzrə müvəffəq qiymət almış qiyabi və axşam şöbələrində təhsil alan tələbələrə əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq ödənişli məzuniyyət verilir.
 
  

_______ nömrəli əmrə

əlavə

                                                                                             

FORMA 1

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ                                                  

_________________________________________________
(orta ixtisas təhsili müəssisəsinin adı)

Təsdiq edirəm:                                                                                                                                                

_____________________                                                                                                                                           İxtisasın (ixtisaslaşmanın) şifri və adı ____________
Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin rəhbəri                                                                                                                                                                                                  
«_______»___________20____-ci il                                                                                                                        Təhsil müddəti:ümumi təhsil bazasından ______
                                                                                                                                                                                                                       tam orta təhsil bazasından ______

TƏDRİS PLANI

 
I. TƏDRİS PROSESİNİN QRAFİKİ
Tədris illəri
Sentyabr
Oktyabr Noyabr Dekabr Yanvar Fevral Mart Aprel May İyun İyul Avqust
                                                                                                                       

I

                                                                                                                       
II                                                                                                                        
III                                                                                                                        
IV                                                                                                                        
 
Подпись: =Подпись: //Подпись: XПодпись: ::ŞƏRTİ İŞARƏLƏR:          NƏZƏRİ TƏLİM                İMTAHAN SESSİYASI           TƏCRÜBƏ          YEKUN DÖVLƏT ATTESTASİYASI              TƏTİL                                                                 
 
 
II. TƏDRİS PROSESİNİN PLANI
Sıra № Fənnin şifri Fənlərin adı Kreditin sayı Ümumi saatlar Auditoriyadan kənar saatlar Auditoriya saatları
O cümlədən
Prerekvizit (öncə tədrisi zəruri olan) fənlərin şifri Korekvizit  (tədrisi paralel nəzərdə tutulan) fənlərin şifri Fənnin tədrisi nəzərdə tutulan semestr (payız və ya yaz) Həftəlik dərs yükü
Mühazirə Seminar məşğələ Laboratoriya
                           
                           
Təcrübəyə və buraxılış işinə ayrılan müddətin 1 həftəsi – 1.5 kreditdir.
 

III. TƏLİMƏ AYRILAN MÜDDƏT

Tədris ili Nəzəri təlim İmtahan sessiyası Təcrübə Yekun dövlət attestasiyası Tətil

I

         
II          
III          
IV          
Cəmi:          
Təqdim edir:
Tədris işləri üzrə direktor müavini

FORMA 2
 
_________________________________________
(ixtisasın şifri və adı)
 
 
                                            
TƏDRİS QRAFİKİ
Sıra № Fənnin şifri Fənnin adı Kreditin sayı Prerekvizit (öncə tədrisi zəruri olan) fənlərin şifri Korekvizit  (tədrisi paralel nəzərdə tutulan) Fənnin tədrisi üçün nəzərdə tutulan semestr (payız və ya yaz)
I tədris ili
             
             
             
             
             
             
           
II tədris ili
             
             
 
 
 
           
             
             
             
             
III tədris ili
             
             
             
             
             
IV tədris ili
             
             
             
             
    Burada müvafiq tədris ilində nəzərdə tutulmuş tədris fəaliyyəti (kurs layihəsinin hazırlanması, istehsalat və pedaqoji təcrüblərin keçirilməsi və s.) göstərilir.        

FORMA 3
 
İXTİSAS ÜZRƏ İLLİK İŞÇİ TƏDRİS PLANI
Nəqliyyatda Daşımaların Təşkili
ixtisasının  adı
 
TƏSDİQ EDİRƏM                                            
TƏDRİS İŞLƏRİ ÜZRƏ                                                                                
DİREKTOR MÜAVİNİ                                                                                                      
Allahverdiyeva Ç.Q.
S.A.A.                                                Təhsil müddəti – ____il «___»_________20___-ci il
                                     
201 -201  tədris ili
                                     
Semestrlər Sıra № Fənlərin adı Auditoriya saatları
Semestrlər üzrə bölgü
Həftəlik auditoriyasaatı Kurs işi və ya kurs layihəsi Tələbələrin sayı Kreditin sayı
Cəmi Mühazirə Seminar (məşğələ) Laboratoriya
Payız semestri
(15 həftə)
1  
 
 
               
2                  
3                  
4                  
5                  
                   
                 
  Cəmi:        
Dərslərin başlanması:       15 sentyabr
Qış imtahan sessiyası:      _______________________
Tətil:                                 _______________________
Yaz semestri
(15 həftə)
 
 
 
 
1                  
2                  
3                  
                 
                 
                 
                 
  Cəmi:        
  Dərslərin başlanması: _______________________
Yay imtahan sessiyası: _______________________
Təcrübə: müddəti tədris planları ilə müəyyənləşdirilir (1 həftə - 1,5 kredit)
Tətil: müddəti tədris planı ilə müəyyənləşdirilir (6-10 həftə)
                             

FORMA 4
Tələbənin fərdi tədris planı
 
Şöbə:                            _________________________
 
 
İxtisas:                 _________________________
 
Tələbə:                 ____________________________________________
(soyadı, adı, atasının adı)
 
Tələbənin təhsil ili________________________
 
Tədris ili:             _________________________
 
Seçilmiş fənn və müəllimlər:
 
I semestr
 
Fənnin kodu Fənnin adı Kredit sayı Fənn birləşmə komissiyası Müəllim
vəzifəsi, soyadı,
adı, atasının adı
Qeyd
1            
2            
3            
           
           
           
           
           
           
II semestr
 
Fənnin kodu Fənnin adı Kredit sayı Fənn birləşmə komissiyası Müəllim
vəzifəsi, soyadı,
adı, atasının adı
Qeyd
1            
2            
3            
           
           
           
           
           
           
Qeyd: tələbələrin fərdi tədris planı növbəti tədris ilinin sentyabr ayının 10-dək şöbəyə təqdim olunmalıdır.
Tələbənin imzası ______________                           Tərtib olunma tarixi _____________
Təsdiq edirəm:
Tyutor                  ______________                          Şöbə müdiri:   _____________

FORMA  5
MÜƏLLİMİN  İLLİK İŞÇİ TƏDRİS PLANI
 
Fənn birləşmə komissiyası ___________________________________
 
Müəllimin S.A.A.___________________________
Şöbənin şifri və adı Fənnin şifri və adı Tədris ili və semestr Qrupun nömrəsi (fənn üzrə) Tələbənin sayı Fənnin tədrisinə ayrılan saat Qeyd
Cəmi Mühazirə Məşğələ və ya seminar Laboratoriya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
 
 
 
 
Fənn birləşmə komissiyasının sədri _________________
 

FORMA 6
 
_________________________________ fənni üzrə
(fənin kodu və adı)
 
DƏRS CƏDVƏLİ
 
        Həftənin
         günləri
Saatlar
 
I II III IV V
8:30-10:05   Auditoriya 239 ________________
(müəllimin adı)
    Auditoriya 445
________________
(müəllimin adı)
10:15-11:50       Auditoriya 300 ________________
(müəllimin adı)
 
12:00-12:35 Auditoriya 235
________________
(müəllimin adı)
    Auditoriya 239 ________________
(müəllimin adı)
 
13:45-15:20     Auditoriya 445
________________
(müəllimin adı)
   
15:30-17:05         Auditoriya 245
________________
(müəllimin adı)
17:15-18:50   Auditoriya 300 ________________
(müəllimin adı)
     

FORMA 7
 
Ünvan:
Tel:
 
 

(Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin adı)
 
Tələbə Xidmətləri
AKADEMİK TRANSKRİPT
 
Şöbə:                                                                                     İxtisas:   
Tələbə №:                                                                              İxtisaslaşma:           
Soyadı və adı:                                                                        Təhsil pilləsi:                                         
Doğum tarixi:                                                                         Tədris dili:
 
 
Akademik il        
SemestrFənnin şifri və adıKreditBalQiymətin
hərflə işarəsi
 
 
 
Kreditin sayı               ÜOMG
İlin sonu                 :         
Ümumi                    :
Akademik il        
SemestrFənnin şifri və adıKreditBalQiymətin
hərflə işarəsi
 
 
 
                    Kreditin sayı               ÜOMG
İlin sonu                 :         
Ümumi                    :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akademik il        
SemestrFənnin şifri və adıKreditBal Qiymətin
hərflə işarəsi
 
 
 
                    Kreditin sayı               ÜOMG
İlin sonu                 :         
Ümumi                    :                                   
 
 
Akademik il        
SemestrFənnin şifri və adıKreditBal Qiymətin
hərflə işarəsi
 
 
 
                    Kreditin sayı               ÜOMG
İlin sonu                 :         
Ümumi                    :                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verilmə tarixi:                                                                                            Şöbə müdirinin imzası____________________________

FORMA 8
 
 
 
 
 
Şəkil yeri
LIFELONG LEARNING PROGRAMME / ECTS
 
_____________________________________
                    (Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin adı)

TƏLƏBƏNİN ƏRİZƏ FORMASI
STUDENT APPLICATION FORM
 
201... / 201... TƏDRİS İLİ / ACADEMIC YEAR
 
TƏHSİL ALDIĞI İXTİSAS / FIELD OF STUDY ..………………...………………………………………
 
GÖNDƏRƏN ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ MÜƏSSİSƏSİ / SENDING KOLLAGE:  Ad və ünvan / Name and full address: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Şöbənin nümayəndəsi – ad, telefon və fax nömrələri, e-mail / Departmental coordinator – name, telephone and fax numbers, e-mail: ...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin nümayəndəsi – ad, telefon və fax nömrələri, e-mail / Institutional coordinator – name, telephone and fax numbers, e-mail: ..........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
TƏLƏBƏNİN ŞƏXSİ MƏLUMATI (tələbənin özü tərəfindən doldurulur) /
STUDENTS’S PERSOBAL DATA (to be completed by the student applying)
 
 
Soyadı / Family name: ...............................................
Doğum tarixi / Date of birth: .....................................        Cinsi: K □ / Q □ / Sex: M □ /  F□
Milliyyəti / Nationality...............................................
e-mail ünvanı  / e-mail address: .................................
Hazırki ünvanı / Current address: ..............................
....................................................................................
Hazırki ünvanda yaşayacaq vaxt / Current address is valid until: .................................................................    
Adı / Firstname (s): ...................................................
 
 
Doğum yeri / Place of birth: ......................................
 
Daimi ünvanı (əgər fərqlidirsə)/Permanent address (if different): ..................................................................
....................................................................................

 
Tel nöm. ( Ölkə kodu daxil edilsin) /
Tel. no (incl. country code nr.): ..................................
 
Tel: ............................................................................
 
BU ƏRİZƏ FORMASINI QƏBUL EDƏN ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN SİYAHISI (üstünlük qaydası ilə):
LIST OF COLLAGES WHICH WILL RECEIVE THIS APPLICATION FORM (in order of preference)
 
 
 
Orta ixtisas təhsili müəssisəsi / Collage Ölkə / Country Təhsil müddəti /
Period of study
Qalma müddəti
(aylar) /
Duration of stay
(months)
Ehtimal olunan AKTS kreditlərinin sayı /
No. of expected ECTS credits
From To
1.          
2.          
3.          
Tələbənin adı / Name of student: ........................................................................................................................
Göndərən ali təhsil müəssisəsi /Sending institution:  .......................................... Ölkə / Country: ....................
Xaricdə oxumaq istəyinizin səbəblərini qısaca qeyd edin / Briefly state the reasons why you wish to study abroad: ................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

DİL BACARIĞI   Qeyd: Qəbuledən orta ixtisas təhsili müəssisəsindəki təlim dili üzrə bilik səviyyəsi yoxlanılmalıdır.
LANGUAGE COMPETENCE   Note: A proof of knowledge of the receiving collages language of instruction should be submitted
 
Ana dili / Mother tongue: ....................................................................................................................................
Göndərən orta ixtisas təhsili müəssisəsinin təlim dili (əgər fərqlidirsə) / Language of instruction at home collage (if different): ..............................................................................................................................................................
Başqa dillər /
Other languages
Mühazirələri başa düşmək üçün kifayət qədər biliyim var /
I have sufficient knowledge to follow lectures
Bəzi əlavə hazırlığa ehtiyacım var /
I need some extra preparation
BƏLİ / YES XEYR / NO BƏLİ / YES XEYR / NO
 
 
 
 

HAZIRKİ TƏHSİLLƏ BAĞLI İŞ TƏCRÜBƏSİ (əgər uyğundursa)
WORK EXPERIENCE RELATED TO CURRENT STUDY (if relevant)
İş təcrübəsi / vəzifə
Work experience / position
Firma / təşkilat
Firm / organization
Tarixlər
Dates
Ölkə
Country
       
       
       
 
ƏVVƏLKİ VƏ HAZIRKİ TƏHSİL /
PREVIOUS AND CURRENT STUDY

Diplom / hazırki təhsil dərəcəniz / Diploma / degree for which you are currently studying: .............................
..............................................................................................................................................................................
Xaricə getmədən əvvəlorta ixtisas təhsili aldığı illərin sayı / Number of secondary education study years prior to departure abroad: .................................................................................................................................................
Siz heç xaricdə təhsil almısınız?  Bəli □    Xeyr □ / Have you already been studying abroad?  Yes □   No □
Əgər bəli, nə vaxt? Hansı ali təhsil müəssisəsində?  / If Yes, when? at which institution? ...............................
..............................................................................................................................................................................
 
 
Tələbənin imzası / Student’s signature .................................................... Tarix / Date: .....................................
 
 
QƏBUL EDƏN ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ / RECEIVING INSTITUTION

Biz aşağıdakı imzalarımızla bu ərizə formasını qəbul etdiyimizi təsdiqləyirik. /
We hereby acknowledge receipt of the application, the proposed learning agreement and the candidate’s Transcript of records.


Yuxarıda adı çəkilən tələbə / The above-mentioned student is                               
□ bizim təhsil müəssisəmizə müvəqqəti qəbul edilir / provisionally accepted at our collage
□ bizim təhsil müəssisəmizə qəbul edilmir / not accepted at our collage

Şöbə müdirinin imzası /                                       Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin nümayəndəsinin imzası /
Departmental coordinator’s signature                                Collages coordinator’s signature
..................................................................................          .................................................................................
Tarix / Date: .............................................................         Tarix / Date: ............................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMA 9
 
LIFELONG LEARNING PROGRAMME  /  ECTS
 
_____________________________________
                    (orta ixtisas təhsili müəssisəsinin adı)

TƏDRİS RAZILIĞI LEARNING AGREEMENT
 
 
201... / 201... TƏDRİS İLİ / ACADEMIC YEAR
 
TƏHSİL ALDIĞI İXTİSAS / FIELD OF STUDY .........................................................................................
 
 
Tələbənin adı / Name of student:  .......................................................................................................................
Tələbənin email-li / Student’s e-mail address: ...................................................................................................
Göndərən təhsil müəssisəsinin adı / Sending collage: ................................... Ölkə / County ..................
 
 
TƏKLİF EDİLƏN TƏDRİS HAQQINDA MƏLUMAT / DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD
 
 
Qəbul edən təhsil müəssisəsinin adı / Receiving collage: ................................ Ölkə / Country ..............
 
Fənnin kodu
və məlumat paketində səhifənin nömrəsi / Course unit code (if any) and page no. of the information package
Fənnin adı
(fənlər kataloqunda qeyd olunduğu kimi) / Course unit title (as indicated in the course catalogue)
Semestr (payız / yaz) /
Semester (autumn / spring)
ECTS kreditlərin sayı / Number of ECTS credits
       
       
       
       
       
       
 
 
Tələbənin imzası / Student’s signature  ........................................................ Tarix / Date .................................
 
 
GÖNDƏRƏN ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ MÜƏSSİSƏSİ / SENDING COLLAGE
 
Biz bu tədris razılığını tanımağımızı təsdiq edirik. / We confirm that the learning agreement is accepted.
 
Şöbə müdiri /
Departmental coordinator’s signature
.........................................................................
Tarix / Date: ....................................................
Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin nümayəndəsi /
Collages coordinator’s signature
...........................................................................
Tarix / Date: ......................................................
 
 
QƏBULEDƏN ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ MÜƏSSİSƏSİ / RECEIVING COLLAGE
 
Biz bu tədris razılığını tanımağımızı təsdiq edirik. / We confirm that the learning agreement is accepted.
 
Şöbə müdiri /
Departmental coordinator’s signature
.........................................................................
Tarix / Date: ....................................................
Təhsil müəssisəsinin nümayəndəsi /
Institutional coordinator’s signature
...........................................................................
Tarix / Date: ......................................................
 

 
Tələbənin adı / Name of student:  .......................................................................................................................
Göndərən təhsil müəssisəsinin adı / Sending collage: .................................... Ölkə / Country: ...............
 
İLKİN TƏDRİS RAZIĞINDAN SONRA BAŞ VERƏN DƏYİŞİKLİKLƏR (əgər varsa) /
CHANGES TO ORIGINAL LEARNING AGREEMENT (to be filled in ONLY if appropriate)
Fənnin kodu və məlumat paketində səhifənin nömrəsi / Course unit (as indicated in the course catalogue) Fənnin adı (fənlər kataloqunda qeyd olunduğu kimi) / Course unit title (as indicated in the course catalogue) Tədrisi dayan-dırılan fənn /
Deleted Course Unit
Əlavə götürülən fənn / Added Course Unit ECTS kreditlərin sayı / Number of ECTS credits
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Ehtiyac olsa, bu siyahını əlavə səhifədə davam ediniz. / If necessary, continue this list on a separate sheet
 
 
Tələbənin imzası / Student’s signature .................................................... Tarix / Date: .....................................
 
 
GÖNDƏRƏN TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ / SENDING COLLAGE
 
Biz əvvəlcədən təsdiq edilmiş tədris razılığında qeyd olunan düzəlişləri təsdiq edirik. / We confirm that the above-listed changes to the initially accepted learning agreement are approved.
 
Şöbə müdiri /
Departmental coordinator’s signature
.........................................................................
Tarix / Date: ....................................................
Təhsil müəssisəsinin nümayəndəsi /
Collages coordinator’s signature
...........................................................................
Tarix / Date: ......................................................
 
 
QƏBULEDƏN TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ / RECEIVING COLLAGE
 
Biz əvvəlcədən təsdiq edilmiş tədris razılığında qeyd olunan düzəlişləri təsdiq edirik. / We confirm that the above-listed changes to the initially accepted learning agreement are approved.
 
Şöbə müdiri /
Departmental coordinator’s signature
.........................................................................
Tarix / Date: ....................................................
Təhsil müəssisəsinin nümayəndəsi /
Collages coordinator’s signature
...........................................................................
Tarix / Date: ......................................................
 
 
 
 

 
LIFELONG LEARNING PROGRAMME / ECTS
 
AKADEMİK ARAYIŞ
 
201.../201... TƏDRİS İLİ
 
TƏHSIL ALDIĞI IXTISAS  ...........................................................................................................
 
 
GÖNDƏRƏN ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ MÜƏSSİSƏSİNİN ADI: .............................................
Şöbənin adı:  ...................................................................................................................
Tədrishissəsinin (qiymətləndirmə şöbəsinin) koordinatoru:  ............................................
Tel: ....................................... Fax:................................... E-mail: ......................................
 
 
TƏLƏBƏNİN ADI:  ..........................................................................................................
Anadan olduğu tarix və yer: ................................................................ Cinsi: K □ / Q □
Qəbul olunduğu tarix ......................................... Qəbul olunmanın nömrəsi .....................
E-MAİL ..............................................................................................................................
 
 
QƏBUL EDƏN TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİNİN ADI: ..................................................
Şöbənin adı:  ...................................................................................................................
Tədrishissəsinin (qiymətləndirmə şöbəsinin) koordinatoru:  ............................................
Tel: ....................................... Fax:................................... E-mail: ......................................
 
Fənnin kodu (1) Fənnin adı Fənnin müddəti (2) Yerli nəticə (3) ECTS krediti (4)
         
         
         
         
         
  Ehtiyac olsa, bu siyahını əlavə səhifədə davam ediniz     Cəmi: .......
*1, 2, 3, 4 haqqında ətraflı məlumatı bu səhifənin sonunda tapa bilərsiniz.
 
Tarix:  ............................................
 
Şöbə müdirinin                                                                                             Təhsil müəssisənin
adı və imzası ...................................................................                                   möhürü....
 
 
QEYD: bu sənəd şöbə nümayəndənin imzası və təhsil müəssisənin möhürü olmadığı halda etibarsız hesab olunur.
 
(1) Fənnin kodu: Fənnin kodu təhsil müəssisənin fənnlər kataloqundan tapmaq olar
 
 
 
(2) Fənnin müddəti
 
Y – 1 tədris ili
 
1S – 1 tədris semestri             2S – 2 tədris semestri
 
 
(3) Yerli nəticə
 
- 51 baldan aşağı -        «qeyri-kafi»;                 - F
- 51-60 bal -        «qənaətbəxş»                - E
- 61-70 -              «kafi»                            - D
- 71-80 -              «yaxşı»                         - C
- 81-90 -              «çox yaxşı»                            - B
- 91-100 -            «əla»                             -A
 
 
(4) ECTS krediti
 
1 tədris ili        = 60 kredit
 
1 semestr         = 30 kredit
 
 
 
 
 

ƏLAVƏ 1
 
MƏLUMAT PAKETİ
STRUKTURU
 
1.     Orta ixtisas təhsili müəssisəsi haqqında məlumat
-         Təhsil müəssisəsinin adı və yerləşdiyi yer
-         Akademik təqvim
-         Akademik səlahiyyətlər
-         Təhsil müəssisəsi haqqında ümumi təsvir
-         Təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi ixtisasların siyahısı          
-         Təhsil müəssisəsinə ümumi qəbul qaydaları               
-         Əvvəlki təhsili tanımaq üçün ümumi qaydalar           
-         Təhsil müəssisəsinə qeydiyyat       
-         AKTS-in kreditlərinin tanınması             
-         Tədrisdə məsləhət xidmətinin təşkili                 
2.     Proqramlar haqqında məlumat
-         Şöbə
-         Təhsil proqramı
-         İxtisaslaşma
-         Təhsilin tipi       
-         Təhsilin forması
-         Təhsilin müddəti
-         AKTS kreditlərinin təyin olunmuş rəqəmi
-         İxtisas dərəcəsi
-         Qəbul qaydaları
-         Sonrakı təhsilə keçid
-         Yekun imtahan
-         İmtahan və biliyin qiymətləndirilməsi
-         İxtisas üzrə koordinator (məsul şəxs)
-         İxtisaslaşmanın təhsil qrafiki
-         Tədris və peşə məqsədləri
3.     Tələbələr üçün ümumi məlumat
-         Yasayış yeri
-         Yeməyin təşkili  
-         Tibbi xidmət
-         Tələbələrin xüsusi ehtiyacları ücün əlverişli şərait
-         Sıgorta
-         Tələbələr ücün maliyyə yardımı
-         Təhsil alma imkanları  
-         Beynəlxalq proqramlar
-         Mobil tələbələr üçün praktiki məlumat
-         Dil kursları
-         Stajkecmə
-         İdman və asudə vaxt ücün imkanlar
-         Tələbə cəmiyyəti
 
NÜMUNƏ 1
 
Akademik təqvim
 
__________ tədris ili
 
   
Sentyabr
Be Ça Çr Ca Cu Şə Br
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
15 sentyabr – Bilik günü
15-21 sentyabr – 1-ci tədris həftəsi
22-28 sentyabr – 2-ci tədris həftəsi
 
   
Oktyabr
Be Ça Çr Ca Cu Şə Br
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 19 20 21 22 23 26
25 26 27 28 29 30 31
28 sentyabr – 5 okyabr – 3-cü tədris həftəsi
6-12 okyabr – 4-cü tədris həftəsi
13-19 okyabr – 5-ci tədris həftəsi
15 oktyabr – birinci kollokvium
20-26 okyabr – 6-cı tədris həftəsi
27 oktyabr – 2 noyabr – 7-ci tədris həftəsi
 
   
Noyabr
Be Ça Çr Ca Cu Şə Br
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
3-9 noyabr – 8-ci tədris həftəsi
10-16 noyabr – 9-cu tədris həftəsi
15 noyabr – ikinci kollokvium
17-23 noyabr  – 10-cu tədris həftəsi
24-30 noyabr  – 11-ci tədris həftəsi
 
   
Dekabr
Be Ça Çr Ca Cu Şə Br
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
1-7 dekabr – 12-ci tədris həftəsi
8-14 dekabr – 13-cü tədris həftəsi
15 dekabr – üçüncü kollokvium
15-21 dekabr – 14-cü tədris həftəsi
21-28 dekabr – 15-ci tədris həftəsi
 
   
Yanvar
Be Ça Çr Ca Cu Şə Br
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
29 dekabr – 4 yanvar – birinci imtahan həftəsi
5-11 yanvar – ikinci imtahan həftəsi
12-19 yanvar – üçüncü imtahan həftəsi
19-25 yanvar – dördüncü imtahan həftəsi
26 yanvar – 1 fevral - beşinci imtahan həftəsi
 
   
Fevral
Be Ça Çr Ca Cu Şə Br
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
2-8 fevral – tətilin birinci həftəsi
9-15 fevral – tətilin ikinci həftəsi
16-22 fevral – 1-ci tədris həftəsi
22 fevral – 1 mart – 2-ci tədris həftəsi
 
   
Mart
Be Ça Çr Ca Cu Şə Br
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
2-8 mart – 3-ci tədris həftəsi
9-15 mart – 4-ci tədris həftəsi
16-22 mart – 5-ci tədris həftəsi
23-29 mart – 6-cı tədris həftəsi
30 mart – 5 aprel – 7-ci tədris həftəsi
 
   
Aprel
Be Ça Çr Ca Cu Şə Br
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
6-12 aprel – 8-ci tədris həftəsi
13-19 aprel – 9-ci tədris həftəsi
20-26 aprel – 10-cü tədris həftəsi
27 aprel – 3 may – 11-ci tədris həftəsi
   
May
Be Ça Çr Ca Cu Şə Br
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
4-10 may – 12-ci tədris həftəsi
11-17 may  – 13-ci tədris həftəsi
18-24 may  – 14-ci tədris həftəsi
25-31 may  – 15-ci tədris həftəsi
 
   
İyun
Be Ça Çr Ca Cu Şə Br
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
1-7 iyun – birinci imtahan həftəsi
8-14 iyun – ikinci imtahan həftəsi
15-21 iyun – üçüncü imtahan həftəsi
22-28 iyun – dördüncü imtahan həftəsi
29 iyun – 5 iyul – beşinci imtahan həftəsi
20 iyun-7 iyul – yay semestrinə qeydiyat
 
   
İyul
Be Ça Çr Ca Cu Şə Br
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
13-19 iyul – yay semestrinin 1-ci həftəsi
20-26 iyul – yay semestrinin 2-ci həftəsi
27 iyul-2 avqust – yay semestrinin 3-cü həftəsi
     
 
Avqust
Be Ça Çr Ca Cu Şə Br
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
3-9 avqust -  yay semestrinin 4-cü həftəsi
10-16 avqust – yay semestrinin 5-ci həftəsi
17-23 avqust yay semestrinin imtahan həftəsi
28 avqust – bazar ertəsi
11:00 - Ümumi dərs cədvəlinin təqdimatı
12:00 – ixtisas müəllimləri ilə ğörüş
30 avqust – çərşənbə
17:00 – fərdi tədris planlarında düzəliş etməyin son günü
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ______________________________________________
                                                                                              (kollecin adı)
                                                           Tədris işləri üzrə direktor müavini__________________
                                      ______________________________________şöbəsinin
                                      _____kurs_______qrup tələbəsi___________________
                                      _____________________________________tərəfindən
 
 
Ə R İ Z Ə
 
Yazıb, Sizdən xahiş edirəm ki, aşağıda qeyd olunan fənlər üzrə akademik borclarımı ödəmək üçün məni  Yay semestrinə qəbul edəsiniz.
 
Fənnin şifrəsi Fənnin adı Kredit Ödəniləcək məbləğ (Azn) QEYD
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10                                                                 
                                                                Tarix:                   ___________________
İmza:                   ___________________                                                   Əlaqə nömrəsi:                   ___________________                                                    
Qəbul etdi tyutor:          ___________________
QEYD: Ödənilən məbləğ geri qaytarılmır (yalnız fənn üzrə qrup təşkil olunmadığı     təqdirdə ödəniş geri qaytarıla bilər).
 
       
Copyright © 2013, Mingəçevir Turizm Kolleci